V roku 2020 bude na svete zhruba 9 miliárd ľudí, z ktorých viac ako 8 miliárd si bude platiť mobilné širokopásmové pripojenie. Až 1,5 miliardy domácností bude vybavených digitálnymi televízormi, čo bude znamenať, že analógové vysielanie sa do šiestich rokov stane prakticky históriou. Podľa štúdie Ericssonu sa začne napĺňať vízia o zasieťovanej spoločnosti, ktorá sa bude opierať o 50 miliárd pripojených zariadení.  Zhruba v pätnástich miliardách z nich bude možné spúšťať videá. Zariadenia budú spoliehať na mobilné IP siete a dátovému prenosu bude dominovať video.

To všetko je obraz novej éry sveta zábavy a konektivity, ktoré spoločnosť Ericsson predpovedá v rámci svojho projektu Media Vision 2020. Ten demonštruje víziu vývoja televízneho a mediálneho priemyslu v nasledujúcich šiestich rokoch. Podľa odhadov Ericssonu ročné zisky z televízneho priemyslu v roku 2020 dosiahnu 750 miliárd dolárov.

Projekt Media Vision 2020 je výsledkom viac než polročných výskumov, na ktorých sa podieľali stovky analytikov Ericssonu. Zahrňujú štatistické dáta, podrobné prieskumy a rozhovory s odborníkmi, spotrebiteľmi a ľuďmi z biznisu.

Budúcnosť sa nedá predpovedať s absolútnou určitosťou, ale trendy a smer vývoja sú jasné. Pravidlá televízneho sveta sa menia a pre našich zákazníkov je dôležité prehodnocovať stratégie, ktoré povedú k úspechu,“ hovorí Per Borgklint, Senior Vice President a Head of Business Unit Support Solutions spoločnosti Ericsson.

„Verím, že náš projekt Media Vision 2020 poskytne jedinečné postrehy, ktoré mediálny priemysel využije k spokojnosti spotrebiteľov. Media Vision 2020 stojí na pevných pilieroch našich znalosti a skúseností z televízneho trhu, ako aj informáciách z rozsiahleho výskumu. Našim zákazníkom to umožní zostať konkurencieschopnými v dynamickom svete televízneho biznisu,“ dodáva Borgklint.

Ericsson Media Vision 2020

Výsledné údaje sa v jednotlivých skúmaných krajinách líšia a to najmä v závislosti na rozvoji infraštruktúry alebo na hospodárskom vývoji. Na vyspelých trhoch, teda v západnej Európe a v USA predpovedá Ericsson tieto zásadné zmeny v oblasti mediálneho priemyslu:

– Vznik prepojenej spoločnosti – 15 miliárd zariadení s podporou videa bude prepojených cez rýchle mobilné siete, čo zmení spôsob sledovania televízie a distribúcie TV obsahu. Mobilný broadband bude základom a nevyhnutnosťou vo všetkých vyspelých regiónoch.

– Balíkové riešenia obsahu a služieb – Spotrebitelia budú aj naďalej uprednostňovať jednoduchosť a všetko na jednej faktúre. Potreba širokopásmového pripojenia však oddelí služby týkajúce sa mobilného pripojenia na internet a obsahu.

– Vysielanie cez internet bude všade Všetci poskytovatelia TV služieb alebo vlastníci obsahu budú poskytovať služby vysielania cez internet (over the top). Je to jeden zo spôsobov ako sa priblížiť zákazníkom a ako rozšíriť existujúce vysielacie platformy.

– On-Demand služby sa dosiahnu úroveň dopytu po klasickom, lineárnom vysielaní technológie urýchlia prebiehajúci posun spotrebiteľov smerom k pohodlnejšiemu využívaniu On-Demand služieb. Tie by mali dosiahnuť až 50 % podiel všetkých televíznych služieb.  

– Noví účastníci prinesú nové investície a možnostiZrýchlenie širokopásmovej kapacity a zvyšujúci sa počet pripojených zariadení umožní vznik sociálneho ekosystému, ktorý sa môže stať agregátorom prémiových TV služieb.

– Príjmy trhu sa porastú na 750 miliárd dolárovOproti príjmom z roku 2013, keď dosiahli 530 miliárd, sa teda výrazne zvýšia. Tieto prostriedky si rozdelia vlastníci obsahu, vysielatelia, poskytovatelia TV služieb a sieťových pripojení.


Ericsson je popredným medzinárodným dodávateľom telekomunikačných technológií a služieb. Prostredníctvom riešení fungujúcich v reálnom čase vytvára prepojenú spoločnosť, ktorá umožňuje študovať, pracovať a slobodnejšie žiť v trvalo udržateľných spoločnostiach po celom svete.

Ponuku Ericssonu tvoria služby, software a infraštruktúra informačných a komunikačných technológií určených telekomunikačným operátorom a iným odvetviam. V súčasnosti sa v sieťach od Ericssonu uskutočňuje viac než 40% celosvetovej mobilnej komunikácie, spoločnosť zabezpečuje servis sietí s viac než 2 miliardami používateľov.

Ericsson pôsobí v 180 krajinách a zamestná viac než 100 000 pracovníkov. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a sídli v Štokholme vo Švédsku. V roku 2013 tržby Ericssonu dosiahli 227,4 miliárd švédskych korún. Ericsson je zapísaný na štokholmskej burze NASDAQ OMX a newyorskej burze NASDAQ.

Viac informácií môžete nájsť aj na facebooku, v skupine Ericsson – Technology for good > TU

Zdroj: PRAM Consulting, Ericsson