Systém fungovania sociálnej siete Facebook bol po dlhé roky veľmi nepriehľadný a zahalený rúškom tajomstva. Po viacerých negatívnych odhaleniach, mení spoločnosť svoju komunikáciu so svetom.

V duchu novej komunikácie s používateľmi urobil Facebook tri dôležité oznámenia týkajúce sa falošných správ. Informácie zverejnil wired.com.

Prvé oznámenie sa týka toho, že Facebook zverejní požiadavky pre akademikov, ktorí majú záujme venovať sa analýze falošných správ na platforme.

Tí, ktorí pristúpia na podmienky Facebooku, získajú prístup k údajom ale i financie. Výsledkom by mi mali byť odpovede pre verejnosť o tom, koľko falošných správ na platforme v skutočnosti existuje a aká je ich závažnosť.

Druhým oznámením je spustenie vzdelávacej kampane pre verejnosť. Používatelia budú poučení o tom, aké falošné správy existujú a ako môžu zastaviť ich šírenie.

Tretie oznámenie spoločnosti Facebook sa týka vydania takmer 12-minútového videa nazvaného „Facing Facts, v ktorom Facebook naznačuje svoju ľútosť nad chybami, ktoré urobil.

Facing Facts HD

Uverejnil používateľ Facebook 18. máj 2018

Vo videu sú hlavnými hviezdami produktoví manažéri a inžinieri, ktorí bojujú proti falošným správam.

Je to vzácny pohľad na ľudí, ktorí prevádzkujú hlavný panel Facebooku News Feed. Je o nerdoch, ktorí prevádzkujú možno najsilnejší algoritmus na svete. Film je výpoveď prostredníctvom detailných rozhovorov, ktoré sú doplnené alternatívnymi stopážami počas hlavného záberu.

News feed je algoritmus pozostávajúci z tisícok faktorov, ktoré určujú čo sa používateľovi zobrazí v hlavnom panely. Facebook si spravidla stráži informácie o tom ako tento systém funguje.

Tieto informácie o Facebooku sú cenné, čo znamená, že aj film je vzácnosťou, ktorá umožňuje nahliadnuť do zákulisia spoločnosti.

Hlavným posolstvom filmu je informácia, že Facebook sa naozaj veľmi stará o falošné správy. Spoločnosti trvalo veľmi dlho, kým si všimla, že v News Feed sa zobrazuje aj nežiaduci obsah.

Teraz sa, ale zaviazala k tomu, aby hlavný panel od takejto aktivity očistila. V spoločnosti Facebook pracuje veľa mladých šikovných a inteligentných ľudí, ktorí tvoria inovatívne produkty.

John Hegeman, ktorý teraz riadi News Feed, pomohol vybudovať aukčný systém Vickrey-Clark-Groves pre reklamu na Facebooku.

Lenže momentálne už nejde iba o to, či Facebook vie o falošných správach a či sa o ne zaujíma. Momentálne je v centre pozornosti otázka či sa tento problém dá vyriešiť.

News Feed je už niekoľko rokov nastavený tak, aby maximalizoval pozornosť používateľov. A takýmto spôsobom je nastavený aj falošný obsah, jeho cieľom je zväčša prilákať pozornosť a maximalizovať klikanie, ktoré zvyšuje výnosy z reklamy.

V tomto prípade si Facebook uvedomuje, že riešenie spočíva v kombinácii človeka a stroja, no najmä stroja. Komplexné strojové vzdelávacie systémy sú najlepší nástroj.

Spoločnosť Facebook preto začala integrovať systémy, ktoré používa Instagram vo svojej snahe bojovať proti nečestnosti. Systém s názvom Deep Text je založený na kombinácii súborov s údajmi spracovaných skutočnými ľuďmi a strojového vzdelávania.

Okrem odhaľovania klikacích nadpisov je systém využívaný aj na identifikáciu falošných správ. Tento proces je, ale omnoho komplikovanejší.

Spoločnosť Facebook vytvorila databázu všetkých článkov, ktoré partnerské organizácie na kontrolu faktov označili ako falošné.

Do databázy sú zahrnuté články od roku 2016. Následne sa tieto údaje spájajú s inými signálmi vrátane komentárov od čitateľov, čo umožňuje, aby sa systém učil.

Systém tiež hľadá duplicitu falošných správ, pretože tí, ktorí ich zverejňujú majú tendenciu takéto správy kopírovať. Je to jednoduchšie ako vytvárať nové a vlastné falošné správy.

Problém s falošným obsahom na internete je zložitý a veľký. Boj s falošnými správami bude komplikovaný, pretože falošné informácie sa z textu presúvajú do podoby obrázkov, videí, virtuálnej reality, či dokonca k rozhraniam strojového myslenia.

Facebook si túto skutočnosť uvedomuje a preto intenzívne pracuje na riešení tohto problému. Dve miliardy ľudí po celom svete sa spoliehajú na to, že sociálna sieť tento problém napraví.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu