Juraj Vereš bol významný novinár a publicista, disident a filantrop. Piate výročie jeho úmrtia si pripomíname dnes, v sobotu 19. apríla.

Slovenský syndikát novinárov (SSN) udelil Jurajovi Verešovi v roku 2010 cenu in memoriam za pedagogickú prácu na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za nekompromisný postoj v roku 1968, za znovuoživenie Národnej obrody v roku 1990 a aktívnu dobrovoľnú činnosť v SSN do konca svojho tvorivého života.

Narodil sa 24. marca 1932 v Turčianskych Tepliciach. Na formovaní slovenskej žurnalistiky sa začal podieľať v 50. rokoch 20. storočia. Po roku 1968 musel pre svoj postoj voči okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy post novinára a vysokoškolského pedagóga opustiť, vrátiť sa k svojmu pôvodnému povolaniu mohol až po roku 1989.

Juraj Vereš absolvoval dva semestre na Fakulte spoločenských vied Univerzity Karlovy (UK) v Prahe, neskôr sa rozhodol pre štúdium žurnalistiky na novootvorenej katedre novinárstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Patril k prvým štyrom absolventom tohto štúdia. V roku 1956 tu okrem neho promovali významní žurnalisti Richard Blech, Slávo Kalný a Ján Kmeť. V rokoch 1956-1970 pôsobil na spomínanej katedre ako asistent a odborný asistent. Po nútenom odchode z fakulty bol v rokoch 1971-1978 zamestnancom bratislavskej Zoologickej záhrady, v rokoch 1978-1979 pracoval v Odborovom podniku REMPO.

Po roku 1989 pôsobil na Úrade vlády SR, v rokoch 1990-1996 bol šéfredaktorom denníka Národná obroda, v roku 1997 pracoval v slovenskej redakcii nemeckej rozhlasovej stanice Deutsche Welle v nemeckom Kolíne nad Rýnom a vo vydavateľstve Sonmédia, naposledy ako šéfredaktor mesačníka Slovenský výber. Bol aj členom redakčnej rady mesačníka Slovenského syndikátu novinárov (SSN) Fórum.

Okrem množstva článkov pre Smenu, Kultúrny život a ďalšie periodiká bol Juraj Vereš aj autorom, resp. spoluautorom niekoľkých knižných reportáží a spomienkových publikácií. Spoločne s novinárom Slávom Kalným opísali postrehy a zážitky zo svojich ciest po severnej Európe v publikácii Boli sme v Nórsku, Švédsku a Dánsku (1957) a Okienka do Škandinávie (1958).

V roku 1958 vyšla Verešovi kniha Z novinárskeho zápisníka – Lúčnica v zahraničí, v roku 1999 vydal spoločne s Jánom Čomajom knihu Čo nebolo v novinách, z toho istého roku pochádza aj ďalšia publikácia Ponovembrové vrásky Ladislava Mňačka. Juraj Vereš je aj autorom publikácie Plenárka – esej o Mieroslavovi Hyskovi (2002), v roku 2007 mu vyšlo dielo Čo bolo, bolo s podtitulom Tragické momenty života v komunistickej domovine.

Ako filantrop pomáhal ľuďom prostredníctvom klubu Rotary.

Juraj Vereš zomrel 19. apríla 2009 po ťažkej chorobe vo veku 77 rokov v Bratislave. Česť jeho pamiatke.

 

Zdroj: TASR, ilustračná fotokoláž: Marián Luha, masmediálne.info