Rada pre reklamu sa na svojom zasadnutí zaoberala viacerými podnetmi na reklamu. Spot Slovenskej požičovne pod názvom „Koľko členov domácnosti, toľko splátok vám vrátime,“ podľa Rady porušil Etický kódex reklamnej praxe.

Sťažovatelia namietali, že v reklame použitý slogan je klamlivý a zavádzajúci. Arbitrážna komisia RPR rozhodla, že je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu, ktorý uvádza že „reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním“.

„Uvedený text, v kontexte ďalšieho vyjadrenia v znení: „Koľko členov domácnosti máte, toľko splátok vám vrátime“ je nesúladný so samotnými podmienkami ponuky. Voice – over v reklame nijakým spôsobom nevyjadruje obmedzenie maximálneho počtu vrátených splátok na tri a nie je ho možné takto interpretovať ani s prihliadnutím na obrazovú časť reklamy,“ uviedla RPR. 

„Naopak, z uvedeného môže priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že vrátenie splátok je podmienené bezvýhradne len počtom členov domácnosti, a teda, koľko členov má domácnosť, toľko splátok spotrebiteľ získa naspäť, čo nie je s ohľadom na vyššie uvedené pravda. AK RPR je toho názoru, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť prezentácii podmienok bezplatnej ponuky, ktorou je v tomto prípade počet vrátených splátok, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex,“ uviedla RPR.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu