Miroslav Frindt, Ranné správy RTVS

Nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu Median SK zverejnila výsledky prieskumu za tretie kvartálne obdobie 2016 pod názvom MML Omnibus: Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo. Podľa prieskumu má momentálne najobjektívnejšie spravodajstvo slovenská televízia RTVS. Spravodajstvo televízie JOJ je podľa prieskumu najmenej objektívne.

Výsledky prieskumu za tretí kvartál vypovedajú o miernej zmene verejnej mienky v otázke objektívnosti spravodajstva slovenských televízii.

Rebríček vedie RTVS, ktorá však len s minimálnym rozdielom predbehla TV Markízu, zmena nastala aj na treťom poste, kde televízia TA3 o 2,2 % predbehla TV JOJ. Z výsledkov je zrejmé, že spravodajstvo TV JOJ podľa respondentov stráca na objektívnosti.

„Prvýkrát za dobu sledovania bolo ako najobjektívnejšie spravodajstvo najčastejšie označované spravodajstvo Slovenskej televízie. Vývoj TV Markíza zatiaľ nie je možné hodnotiť ako trend, je v rámci štatistickej odchýlky. O tom, či ide o vývoj alebo o náhodný pohyb, viac napovedia ďalšie výsledky,“ uviedla agentúra MEDIAN SK.

„Ambícia stať sa najobjektívnejším spravodajstvom bola pred pár rokmi pre nás vzdialeným cieľom a ilúziou. Dnes sme tento cieľ dosiahli a mne neostáva nič iné, len vysloviť slová vďaky. Je to obrovské zadosťučinenie za našu prácu v spravodajstve. Poďakovanie za dôveru patrí našim divákom a poslucháčom. Prirodzene tiež ďakujem svojim kolegom, pretože to nie je iba zásluha generálneho riaditeľa, toto je zásluha tímovej práce a všetkým vzdávam veľký hold,“ povedal pre RTVS Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS.

„Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“:

spravodajstvo-rtvs-je-podla-prieskumu-najobjektivnejsie-graf-1-mml-omnimus-2016-iii-median-sk
MML Omnimus, 2016-III, zdroj: MEDIAN SK

Vývoj najobjektívnejšieho spravodajstva televízií v rokoch 2010 až 2016:

spravodajstvo-rtvs-je-podla-prieskumu-najobjektivnejsie-graf-2-mml-omnimus-2016-iii-median-sk
MML Omnimus, 2016-III, zdroj: MEDIAN SK

Výsledky odpovedí na otázku „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo“:

spravodajstvo-rtvs-je-podla-prieskumu-najobjektivnejsie-tabulka-1-mml-omnimus-2016-iii-median-sk
MML Omnimus, 2016-III, zdroj: MEDIAN SK

Terénny zber dát prebiehal v termíne júl až september 2016 kvótnym výberom. Prieskumu sa zúčastnilo 2.081 respondentov vo veku od 14 až do 79 rokov, tento výber tvorí reprezentatívnu vzorku populácie SR podľa údajov Štatistického úradu SR.

Pri zbere dát boli použité metódy: osobný rozhovor, samostatné vyplnenie dotazníka respondentom a zaradenie do prieskumu na základe regrutácie osobným rozhovorom, telefonicky prípadne naregrútovaním z iných prieskumov.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu