Uviesť do sveta internetu nový projekt a dotiahnuť ho do úspešného konca má svoje postupy. Podľa Visibility je spustenie nového online projektu špecifickou kapitolou.

Takýto projekt nemá žiadne čísla ani štatistiky, čo znamená, že pri tvorbe marketingu je nutné vychádzať z iných vecí.

Celková dĺžka prípravy projektu závisí od mnohých faktorov, v podstatnej miere od prístupu samotného autora online projektu. Komunikačná stratégia sa nezaobíde bez vytvoreného loga, firemnej identity a webu.

Agentúra pri tvorbe marketingovej stratégie potrebuje, aby klient aktívne komunikoval po celú dobu jej tvorby, dodal zadanie a brief, pravidelne sa stretával s agentúrou a ľuďmi, schvaľoval rozpočty, výstupy a aktivity. Dôležité je stanovenie deadlinov a určenie zodpovednosti pre obe strany.

Marketingový dotazník vyplnený podrobne a precízne je dôležitým podkladom pre agentúru pri stanovení správneho nasmerovania kampane. Čím viac ľudí – spolupracovníkov či spoločníkov vyplní dotazník, tým lepšie sa agentúre bude hľadať správny smer.

Na základe dát z dotazníka agentúra spracuje viacero analýz, z ktorých zistí prepojenia medzi produktom a spotrebiteľskými preferenciami.

Je bežné nechať si vypracovať ponuky pre marketing v rôznych agentúrach. Pre výber tej správnej ponuky je dôležité dať všetkým agentúram rovnaké podklady, čo výber zjednoduší.

Spolupracovať môže klient aj s viacerými agentúrami naraz. Je to náročné, ale dá sa to. Dôležité je zabezpečiť spoluprácu medzi agentúrami a ich spoločné zladenie.

Bez webových stránok to s online projektom nejde. Pri tvorbe webu musí byť klient precízny. Web musí mať správnu štruktúru, správne pomenované produktové podstránky, dobrý obsah, pekný dizajn. Od tohto všetkého sa odvíja či web osloví potenciálne publikum alebo klientov.

Pri novom online projekte treba byť s očakávaniami zisku v počiatočnej fáze opatrný. Kľúčová je budúcnosť projektu. Keďže každý produkt je iný neexistuje univerzálna časová os, ktorá naznačí dĺžku obdobia stratovosti produktu, nulovej ziskovosti a ziskovosti.

V kampani je samozrejme najdôležitejší produkt. Pre nové, originálne produkty, ktoré sa ľahko používajú sa robí kampaň ľahšie.

Pre zastarané, nemoderné produkty je to horšie, no nedá sa povedať, že nemožné. V tomto smere dokáže agentúra tiež poradiť. Klient musí veľmi dobre zvážiť či sa pre takýto produkt oplatí robiť kampaň, či je možné produkt modernizovať, alebo je potrebné použiť techniky podpory predaja. Rovnako dôležité je zacieliť kampaň na správne publikum.

Pri nových online projektoch netreba byť uponáhľaný a nepúšťať sa do viacerých vecí naraz. Aktivity treba spúšťať postupne.

Celkový výsledok marketingovej kampane je spoločná práca klienta a agentúry a na to treba myslieť už v úvodnej fáze prípravy online projektu.

Je to náročný proces, ktorého základom je dobrý produkt. Pri online projektoch je potrebné myslieť strategicky, koncepčne a dlhodobo.

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu