Mestská časť Bratislava-Staré Mesto už tretí raz za sebou bodovala na medzinárodnom kongrese ITAPA – Informačné technológie a verejná správa. Tento raz jej mobilná aplikácia iObčan obsadila III. miesto v kategórii Nové služby. Mestská časť tak opäť potvrdila, že patrí medzi lídrov elektronizácie služieb pre občanov.

Mobilnú aplikáciu iObčan si môže bezplatne stiahnuť a používať široká verejnosť. Aplikácia sprístupňuje širokej verejnosti databázu a kontakty obcí a miest, informácie z ich činnosti aj aktuálne udalosti a umožňuje priamu reakciu občana na zverejnené informácie.Prostredníctvom aplikácie môže taktiež občan poslať podnet priamo poverenému pracovníkovi úradu spolu s fotografiou a GPS polohou,“ uviedla starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Mestská časť už niekoľko rokov intenzívne pracuje na elektronizácii služieb pre obyvateľov aj firmy. V roku 2011 zaviedla prvý systém na elektronickú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti, ktorá zjednodušuje jednotlivé podania. Občania aj firmy ich môžu urobiť cez elektronickú poštovú schránku, pričom majú k dispozícií elektronické formuláre a vzory podaní. Vďaka elektronizácii stavebného a územného konania sa zjednodušil proces vybavovania konaní pre občanov. Zaviedol sa aj systém na zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv s pokročilým vyhľadávaním.

V roku 2012 spustila mestská časť mimoriadne úspešnú aplikáciu Starého Mesta, ktorá je prepojená so stránkou www.staremesto.sk. Špeciálna aplikácia bola vytvorená aj pre inšpektorov verejného poriadku, ktorí môžu po zadaní čísla známky zistiť majiteľa psa a ďalšie údaje. Začalo sa aj so zverejňovaním databáz neplatičov, pričom zmeny sú automaticky publikované.

Tento rok bola napríklad aj počas záplav využitá služba, kedy boli zasielané výzvy občanom formou SMS alebo emailom. Úspech zaznamenal aj portál na zverejňovanie zákaziek vo verejnom obstarávaní.

Staré Mesto získalo za zlepšenie a služby v tejto oblasti aj niekoľko ocenení.

V roku 2011: Zlatý erb; ITAPA – III. miesto v kategórii Prípadová štúdia; II. miesto v kategórii Zlepšovanie procesov.

V roku 2012: ITAPA 2012 – Cena eFocus; ZISS (Združenie informatikov samospráv Slovenska) – I. a III. miesto za najlepšieho informatika Bratislavského kraja; ZISS – III. miesto za najlepšieho informatika samospráv Slovenska.

V roku 2013: ITAPA – III. miesto v kategórii Nové služby.

 

Zdroj: úrad MČ Bratislava – Staré Mesto