Dnes si predstavíme ďalší StartUp. Je ním občianske združenie go-ok, ktoré sa od roku 2010 zaoberá vlastným originálnym projektom, ktorým je Monitoring bezbariérovosti (go-ok).  Výsledným produktom tohto startupu je mapa navigátor a informačný portál na stránke http://www.go-ok.eu/sk.

Nenásilnou a zábavnou formou v ňom poukazujú na (bez)bariérovosť v bežnom živote ľudí so špecifickými potrebami hendikepovaní, seniori, rodičia s deťmi… a zapájajú aj verejnosť, ktorá nie je ľahostajná a pomáha otvoreným monitorovaním bezbariérovosti (go-ok) cez mobilnú aplikáciu, ktorá funguje zatiaľ v Beta verzii a na ktorú sa snažia práve teraz nájsť finančné prostriedky na jej dokončenie.

go-ok ios-obr.1        go-ok-ios-obr.2

go-ok

Ak by sme mali predstaviť ich značku, tak “go” znamená skúsenosť a znalosť z terénu, dokumentáciu o objektoch a zameranie kam ísť.

A “ok” v názve to  sú výsledky a pomoc pre ľudí so špecifickými požiadavkami, ktorí hľadajú informácie vzhľadom na svoje individuálne potreby.

Spojitosť “go” s “ok” predstavuje partnera, on-line mapu a navigátor, technologicky prístupnú novinku, ktorá ponúka prehľad a dáva poprvý raz možnosť výberu.

Zámer

Z osobných skúseností vieme, že veľa krát chýba nielen vôľa bariéry odstraňovať, ale neexistuje ani informácia, ktorá by mapovala bezbariérové, resp. aspoň “prívetivé” miesta.

Ak boli, tak doterajšie pokusy “monitoringu” bezbariérovosti zlyhávali na subjektívnom a zovšeobecňovanom hodnotení posudzovaných objektov, až zámerným marketingovým manipulovaním informácií.

Zamerané boli zväčša na zdravotne postihnutých, na tzv.“vozičkárov”, a už vôbec nezohľadňovali iné druhy hendikepu, či individualitu. Publikovaním v tlači a vydávaním rôznych fixných stanovísk sa hodnotenia stávali v reálnom čase a hlavne v teréne nepoužiteľnými a čoskoro neplatnými.

go-ok- 2percenta

Tím go-ok

Tím go-ok pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, ľudí monitorujúcich v teréne a programátorov, ktorí sa snažia tvoriť produkt s konkrétnymi riešeniami v danej oblasti.

Prevedenie

Monitoring bezbariérovosti (go-ok) nespočíva v posudzovaní, ale v chronologických fyzikálnych meraniach priestorov v jednotlivých objektoch. Monitorujúci sa sústreďujú najmä na zameranie priechodných šírok, výšok prekážok, opis a fotodokumentáciu.

Vznikajú tak aj matematicky merateľné vlastnosti, ktoré sú filtrovateľné. Týmto filtrovaním sa stávajú informácie pre človeka so špecifickými požiadavkami “ušité na mieru” a práve preňho sú tým pádom bezbariérové.

Napr.: niekto, požadujúci kontakt na hotel v Prahe, ktorý má všade šírku dverí a priechodov minimálne 80cm a s maximálnym prevýšením cez prekážku 2cm (pretože je vozičkár s určitým typom vozíka a hendikepu), zadá uvedené parametre na stránke www.go-ok.eu do filtra (moje limity) ČO/KDE/80/2/BEZSCHODOV.

Následne sa  mu zobrazí výsledok v podobe zoznamu hotelov na mape v požadovanom meste, spĺňajúcich jeho individuálne požiadavky. Bude mať navyše na výber aj z tých, ktoré sa budú jeho nárokom aspoň približovať. Takto dostane informácie, aké sú vôbec možnosti, alebo čomu bude musieť na mieste čeliť a prípadne sa nato môže pripraviť (napr.pôjde s asistentom). Samozrejme, iroky má nevidiaci a irodič s dieťaťom (napr. ten vyžaduje detský kútik v cukrárni a hoci aj s wifi).

S Monitoringom bezbarrovosti (go-ok), napr. v mobile, bez problémov tieto odpovede nájde, prípadne môže na ne reagovať komentárom, či odporúčaním na opravu istých nepresnosa momentálnych zmien. I práve pre tieto dôvody tvrdia, že zastrešuroky i viacerých ľudí s rôznymi požiadavkami a v reálnom čase.

V časnosti je mapa aktualizovaná vďaka dobrovoľníkom, ktorí fyzicky merajú uité  prvky v objekte, robia fotodokumentáciu a potrebné údaje zadávajú do sysmu, kde sa tak buduje centrálna a online databáza. Je ich cieľom v najbližšej budúcnosti zadávanie nových objektov aj samotnou verejnosťou a tým sa otvoria nové a hlavne rýchlejšie možnosti napĺňania databáz a prepracovanejšie funkcie.

Projekt v praxi

Zatiaľ sa stretli iba s pozitívnymi ohlasmi a nepredpokladajú, že to bude inak. Sú jediní, ktorí spomínané monitorovanie robia týmto spôsobom. Objekty nehodnotia nálepkami, ani nedávajú na čierne listiny. Robia dokumentaristiku, prinášajú informácie.

Ako s nimi naložia užívatelia, je len na nich a ich požiadavkách na miesta, kam chcú ísť. Dokonca môže nastať i spätná väzba pre tých, ktorí si uvedomia, že čím menej prívetivejšie podmienky pre týchto ľudí vytvoria, tým bude menšia pravdepodobnosť výskytu v ich vyhľadávaniach.
go-ok-monitoring pristupnosti

 

lol.go-ok.eu(bez)Bariérové absurdity - LOLky
je stránka zbierajúca fotografi e bariérových absurdít, 
ktoré nepochopiteľným až smiešnym spôsobom strpčujú život ľuďom so špecifickými potrebami.
StartUp go-ok prosí verejnosť o všímanie si a poukazovanie na tieto veci, 
či už cez spomínanú mobilnú aplikáciu, alebo zaslaním fotografií na lol@go-ok.eu Stránku nájdete na lol.go-ok.eu

Zdroj: go-ok

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu