Odškodné vo výške viac než 1.653.900 eur plus úroky z omeškania za Klassic Rádio Bratislava štát platiť nebude. Krajský súd v Bratislave v celom rozsahu zamietol rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého mala Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zaplatiť náhradu škody vo forme ušlého zisku spoločnosti SH CLASSIC. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.

Licenciu na vysielanie Klassic Rádia Bratislava udelil spoločnosti v roku 1992 vtedajší minister kultúry SR Ladislav Snopko. Rádio malo začať vysielať 1. februára 1993 na frekvencii 104,8 MHz, a to v kooperácii s materskou spoločnosťou Klassic Radio GmbH & Co. KG z Hamburgu.

Jelčová pripomenula, že podľa nasledujúceho rozhodnutia vtedajšej Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie z januára 1993 táto licencia zanikla zo zákona ešte pred uplynutím lehoty na začatie vysielania. „Existenciu predmetnej licencie ale v roku 1995 napokon súd potvrdil a konštatoval, že licencia zo zákona nezanikla,“ podotkla.

Súdny spor prebiehal ďalej, a to pre vyvodenie zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu. „Spoločnosti SK CLASSIK mala vzniknúť stratou zisku v období rokov 1993 až 1995, keď bola udelená licencia platná,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v roku 2010 Okresný súd Bratislava I držiteľovi licencie tento nárok priznal. RVR sa voči tomuto rozsudku odvolala a krajský súd teraz, po troch rokoch, podľa hovorkyne skonštatoval, že škodu, ktorá vysielateľovi vznikla, nezapríčinilo rozhodnutie licenčného orgánu. „Ale predovšetkým technická a organizačná nepripravenosť spoločnosti spustiť vysielanie, a preto nemá nárok na náhradu škody,“ uviedla Jelčová. Voči tomuto rozsudku nie je možné podať odvolanie.

RVR_titulkova_fotografia_k_clanku „Trvalo vyše dvadsať rokov, kým sme dokázali doriešiť situáciu z rokov 1992 a 1993.

Sme radi, že štát prostredníctvom Rady nemusí zaplatiť neoprávnene požadovanú vysokú sumu vyše jeden a pol milióna eur vysielateľovi, ktorý nikdy nevysielal,“
reagoval predseda RVR Miloš Mistrík.

RVR argumentovala aj tým, že údajný ušlý zisk bol stanovený iba na základe podnikateľského zámeru, ktorý nerešpektoval podmienky udelenej licencie. „Rádio Klassik Bratislava sa chystalo podľa neho napríklad v rozpore s licenčnými podmienkami vysielať prevažne v nemeckom jazyku do Rakúska, a to v inom ako stanovenom technickom štandarde,“ priblížila Jelčová.

Sporný bol podľa jej slov aj samotný výpočet hospodárskej straty, k čomu RVR predložila výkazy ziskov a strát najvýznamnejších vysielateľov v danom období. „Tí v prvých rokoch svojho vysielania vykazovali stratu, a to napriek tomu, že vysielali žánrovo a obsahovo pestrejší program z viacerých vysielačov, na rozdiel od Rádia Klassik Bratislava zameraného na vážnu, muzikálovú a operetnú hudbu šírenú prostredníctvom jedinej frekvencie,“ dodala.

 

Zdroj: TASR, RVR
Ilustračná fotokoláž: masmediálne.info