Určiť stanovenú stratégiu pre marketingovú kampaň, jej cieľ a KPI nie je jednoduché. Najlepším riešením je testovanie.

Stratégia je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť kampane na Facebooku. Na najväčšej sociálnej sieti je na výber z dvoch variantov stratégií: najnižšia cena a cieľová cena.

Pre stanovenie efektívnej stratégie je dôležité testovať jednotlivé možnosti. Výsledky z testov pomôžu pri výbere a nastavení tej správnej stratégie.

Online magazín newsfeed.cz, ktorý sa venuje témam o sociálnej sieti Facebook nedávno zrealizoval dva väčšie testy, ktorých výsledky zverejnil na svojom webe.

Stratégia najnižšej ceny bez limitu na ponuku verzus stratégia najnižšej ceny s limitom pre ponuku

Z testovania vyplynulo, že stratégia najnižšej ceny s limitom pre ponuku je vhodná, ak chceme mať pod kontrolu cenu za výsledok. Kampaň, ale dosiahne nižší počet výsledkov a pravdepodobne ani nebude vyčerpaný celý rozpočet.

Kampaň so stratégiou najnižšej ceny bez limitu na ponuku dosiahla v testovaní omnoho vyšší počet výsledkov, konkrétne o 174% viac.

Líšila sa aj cena za výsledok. Pri kampani najnižšej ceny s limitom pre ponuku bola cena za výsledok 1,15 Kč (za zobrazenie cieľovej stránky), pri kampani bez limitu bola cena vyššia a to 1,91 Kč. Stratégia najnižšej ceny bez limitu teda priniesla o 66% vyššiu cenu.

Stratégia najnižšej ceny bez limitu verzus stratégia cieľovej ceny

Z výsledkov testovania vyplynulo, že stratégia cieľovej ceny nie je veľmi vhodná stratégia. Kampaň s najnižšou cenou bez limitu priniesla 114 výsledkov, no stratégia cieľovej ceny iba 15, čo je zásadný rozdiel.

Zásadné rozdiely nastali aj pri čerpaní rozpočtu. Pri stratégii najnižšej ceny bez limitu bol v priebehu kampane vyčerpaný takmer celý rozpočet. Pri stratégii cieľovej ceny bolo z celkového rozpočtu vyčerpaných len 14%.

Namixovať úspešnú marketingovú kampaň na sociálnej sieti Facebook nie je jednoduché. Dôležité je premýšľať, plánovať, testovať a postupne nastaviť všetky vstupy tak, aby splnili cieľ kampane.

REKLAMAadv.: