„Európska žurnalistika v digitálnom veku“ je jedinečný vzdelávací program, ktorého podstatou je ukázať novinárom, aktivistom a všetkým zainteresovaným ľuďom v oblasti publikovania vo verejnom záujme, ako používať nástroje, ktoré potrebujú na pochopenie nespočetných výziev vyplývajúcich z digitálnej revolúcie a z neliberálnych vládnych návratov.

Centrum pre médiá, dáta a spoločnosť na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (The Center for Media, Data, and Society at the Central European University) vyhlásilo otvorenú výzvu, v ktorej sa do tohto vzdelávacieho kurzu môžu prihlásiť novinári, obhajcovia občianskej spoločnosti a mediálny právnici zo strednej a juhovýchodnej Európy. Prihlášky môžu záujemcovia podávať do 5. marca 2018 do 17-tej hodiny stredoeurópskeho času.

Samotný kurz, počas ktorého získajú kandidáti aj viacero certifikátov sa bude skladať z intenzívneho workshopu v dňoch od 25. do 27. mája 2018, po ňom bude nasledovať deväť týždňov špičkových online školení.

„Európska žurnalistika v digitálnom veku“ má podobu jedinečného online a offline kurzu, ktorý je zameraný tak, aby účastníkom poskytol základné informácie o médiách, zákonoch o slobode prejavu v digitálnom veku a praktických riešeniach na boj proti hrozbám, ktoré predstavujú súdne spory, hackeri a nepriateľské vlády.

Centrum pre médiá, dáta a spoločnosť na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (The Center for Media, Data, and Society at the Central European University) chce do kurzu pritiahnuť vysoko kvalifikovaných a odhodlaných regionálnych odborníkov bez ohľadu na ich vek alebo skúsenosti.

Celý vzdelávací program je pre účastníkov bezplatný. Všetky výdavky, vrátane výučby a cestovného sú financované Nadáciou otvorenej spoločnosti, vzdelávací kurz je podporovaný aj Nadáciou SHARE v Srbsku.

Súčasťou kurzu je výučba v problematikách ako etické kódexy a profesionálne štandardy pre verejné hliadky, prístup k informáciám, ktoré majú verejné orgány, hanobenie a urážky, ochrana osobných údajov, ochrana zdrojov a práca s informátormi, práca s uniknutými, dôvernými alebo nelegálne získanými dokumentmi a osobná a digitálna ochrana.

Vyučovať budú v programe mnohé osobnosti z daných oblastí ako napríklad Gillian Phillips, najvyššia právna zástupkyňa pre The Guardian, Nani Jansen Reventlow uznávaná právnička v oblasti ľudských práv a slobody vyjadrovania, Djordje Krivokapic, riaditeľ politiky a práva v Nadácii SHARE a Dean Starkman držiteľ Pulitzerovej ceny a uznávaný mediálny kritik.

Úspešní účastníci získajú odborné osvedčenie CEU School of Public Policy, podpísané dekanom.

„Považujeme tento kurz za základ pomoci a sprievodcu prežitia pre európskych novinárov a ostatných ľudí v tomto digitálnom veku, aby sa vedeli chrániť pred právnymi, regulačnými, digitálnymi a fyzickými hrozbami a aby vedeli odvrátiť problémy predtým, než sa začnú,” uviedli organizátori vzdelávacieho kurzu z Centra pre médiá, dáta a spoločnosť na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (The Center for Media, Data, and Society at the Central European University).

Kurz „Európska žurnalistika v digitálnom veku“ sa tiež usiluje o vytvorenie dlhodobých väzieb medzi svojimi účastníkmi a zamestnancami, aby spoločne vytvorili sieť oddaných novinárov, advokátov a právnikov, ktorí pomáhajú obhajovať žurnalistiku, nezávislosť médií a demokraciu vo všeobecnosti.

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu