Výstavu prác študentov Ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave a odboru Keramika Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni si môžete pozrieť v galérii dizajnu SCD v Bratislave už len do 22. marca!

Študenti ateliérov keramiky prezentujú svoje práce na výstave In Progress v galérii dizajnu

Výstava In Progress predstavuje práce študentov Ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a odboru Keramika Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Tento recipročný projekt prezentuje tvorbu študentov dvoch ateliérov keramiky. Prvá výstava sa konala v priestoroch spolupracujúcej partnerskej zahraničnej inštitúcie, a to v galérii Ladislava Sutnara v Plzni.

Študenti ateliérov keramiky prezentujú svoje práce na výstave In Progress v galérii dizajnu -In Progres, ZČU, Klára Polatová, Bublino, návrh pro G. Benedikt, foto Said Ismail
ZČU, Klára Polatová, Bublino, návrh pre G. Benedikt

 

Medzinárodná výstava vytvára pole na porovnanie, hľadanie paralel a rozdielov, či už vo výučbe, v prístupe, alebo v použitých materiáloch a dostupných technológiách. Ako sa táto rôznosť odráža vo výsledkoch môžu posúdiť samotní návštevníci výstavy. Prezentované práce reflektujú široké spektrum možností keramickej tvorby od úžitkových, dizajnérskych predmetov, naprieč klasickými (liatie keramickej hmoty alebo porcelánu do sadrových foriem), novými (použitie CNC frézy), autorskými (natavovanie kameňa na porcelán a rôzne autorské kombinácie keramických materiálov) i alternatívnymi technológiami (aplikácia klasickej sklárskej techniky na keramiku) až po voľné objekty a inštalácie. Stretávajú sa tu práce vytvorené z porcelánu, kameniny, hrubozrnných šamotových hlín a ich kombinácie s ďalšími materiálmi, až po presahy do iných médií tvorby.

Študenti ateliérov keramiky prezentujú svoje práce na výstave In Progress v galérii dizajnu -In Progres, VŠVU, Lucia Kováčiková, Pokušenie, foto Said Ismail
VŠVU, Lucia Kováčiková, Pokušenie

 

Výber predstavuje to najlepšie a najaktuálnejšie, čo vzniklo v ateliéroch v poslednej dobe, v Plzni pod vedením Gabriela Vacha a v Bratislave po vedením Daniela Piršča. Prezentuje sa teda najmladšia generácia slovenských a českých výtvarníkov – dizajnérov, ktorí pracujú s médiom keramiky.

Projekt ponúka divákom, odbornej a laickej verejnosti, príležitosť oboznámiť sa s rôznymi prístupmi v oblasti keramiky a študentom prináša konfrontáciu a možnosť nadviazať kontakty so svojimi kolegami z opačného konca kedysi spoločnej republiky.

Študenti ateliérov keramiky prezentujú svoje práce na výstave In Progress v galérii dizajnu -In Progres, ZČU, Markéta Kalivodová, Vázy Nice Twice - z kolekce diplomové práce, foto Said Ismail
ZČU, Markéta Kalivodová, Vázy Nice Twice – z kolekcie diplomovej práce

 

[message_box title=“Informácie o výstave:“ color=“red“]Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka
Trvanie:  do 22. marca 2015

Kurátori a koncipienti výstavy: Markéta Nováková a Gabriel Vach
Organizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenské centrum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Spolupráca: Fakulta umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.[/message_box]

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu