Lukáš Diko a Henrich Krejča na diskusii OFF Record (autor foto Martin Červeňanský)

Sťažnosť docentky Katedry žurnalistiky Svetlany Hlavčákovej, ktorá bola vedená na Slovenskom syndikáte novinárov voči usporiadateľovi podujatia OFF Record, vo veci údajnej tendenčnosti a zaujatosti vo verejnej diskusii organizovanej 7. marca 2017, je uzatvorená. Študenti môžu aj naďalej využívať priestory SSN v Dome novinárov.

„Rozhodli sme sa informovať vás o sťažnosti na našu diskusiu, ktorá je momentálne vedená na Slovenskom syndikáte novinárov (SSN). Sťažnosť podala vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK docentka Svetlana Hlavčáková po diskusii s Lukášom Dikom a Henrichom Krejčom z dôvodu údajnej zaujatosti a tendenčnosti diskusie. SSN v súčasnosti zvažuje, či nám bude naďalej poskytovať priestor zasadačky, kde sa dnes diskusie pravidelne konajú,“ uviedli organizátori podujatia OFF Record/študenti Katedry žurnalistiky na sociálnej sieti Facebook.

Hosťom verejnej diskusie, ktorú ako prvú v tomto roku 7. marca organizovala iniciatíva študentov z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, bol šéf spravodajstva a publicistiky televízie Markíza Henrich Krejča a šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko.

V diskusii pod názvom „Kedy už novinári ubližujú?“ pozvaní hostia odpovedali napríklad na otázky: Ako byť zodpovedným novinárom? V ktorých prípadoch sa človek na obraze už stáva obeťou? Alebo či je možné zverejňovať autentické zábery/fotografie z dopravných nehôd či násilných zločinov?

Ale aj na otázky: Nie je nakrúcanie vtipných videí v rómskych osadách ponižujúce? A čo zobrazovanie ľudského utrpenia v Siedmom nebi? Dá sa v týchto prípadoch jasne nakresliť čiara, ktorú novinár nesmie prekročiť?

Diskutujúci a hosť si nedorozumenia vyjasnili, vedúca katedry mala iný názor

Henrich Krejča bol podľa informácii z vyjadrenia OFF Record na sociálnej sieti s diskusiou nespokojný, čo napísal organizátorom v e-maile. Následne si obe strany všetky nedorozumenia prostredníctvom telefonického hovoru vydiskutovali.

Študenti si priznali, že diskusia mala niekoľko nedostatkov a na základe objasnenia nedorozumení považovali predmetnú vec obe strany za uzatvorenú. „Priznali sme si, že diskusia mala niekoľko nedostatkov. Máme však za to, že záležitosť sme si vyjasnili a celú vec uzavreli,“ napísali na svojom profile na Facebooku, študenti FiF UK.

Informáciu o vyjasnení a uzatvorení tejto záležitosti potvrdil pre mediawatch.dog aj Henrich Krejča: „Hneď po skončení diskusie som napísal tým dvom študentkám e-mail, aj sme si telefonovali, že sa mi nepáčilo ako bola diskusia vedená. Mám na to plné právo. Veci sme si vydebatovali a tým som celú vec považoval za uzavretú.“

Vedúca Katedry žurnalistiky FiF Univerzity Komenského Svetlana Hlavčáková, ale vec za vyjasnenú nepovažovala a podľa informácií zo správy od OFF Record na sociálnej sieti Facebook sa obrátila so sťažnosťou rovno na Slovenský syndikát novinárov (SSN).

Hlavčáková túto informáciu poprela: „Žiadna sťažnosť na SSN nebola podaná ani mnou, ani pánom Krejčom. Overte si to na SSN,“ reagovala.

Informáciu sme si samozrejme overili priamo na SSN a ten potvrdil, že sťažnosť bola podaná zo strany Svetlany Hlavčákovej. „Na SSN sa obrátila pani vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK Svetlana Hlavčáková,“ znela odpoveď SSN na našu otázku.

„Vedúca katedry Hlavčáková podala sťažnosť na študentov na SSN, bez toho aby sa ich spýtala ako veci boli. Išlo o to, že Krejča bol na diskusii a očividne psychicky nezvládol nápor ťažkých otázok a posťažoval sa na študentov. Bol som tam, nebolo to horšie, než keď sa v TV Novinách redaktor pýta matky mŕtvej, aké má pocity,“ uviedol na sociálnej sieti Dávid Tvrdoň jeden zo zakladateľov podujatia OFF Record.

Lukáš Diko a Henrich Krejča na diskusii OFF Record (autor foto Martin Červeňanský)

Katedra sa od aktivít študentov podľa Hlávčákovej nedištancuje

Vo zverejnenom statuse OFF Record na facebookovom profile sa študenti okrem iného zverujú aj s informáciou, že vedenie katedry sa od ich aktivít dištancovalo, čo je podľa nich zbytočné, pretože OFF Record nikdy nebol organizovaný pod hlavičkou katedry a na plagátoch, videopozvánkach či v písomnom avíze sa nikdy nepoužilo logo univerzity, fakulty ani katedry.

Vedúcej katedry Svetlany Hlavčákovej sme sa spýtali, prečo má katedra k aktivitám študentov takýto odmietavý postoj. „Katedra k aktivitám študentov pod názvom OFF Record nikdy nemala odmietavý postoj. Naopak, v rámci našej spolupráce so SSN sme im už na diskusií začiatku poradili, aby ich organizovali na pôde SSN, ktorý má na to vyhovujúce priestory. To, že mnohí vnímajú študentov – organizátorov ako študentov Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave je fakt, ktorý potvrdili tak študenti, ako aj viacerí účastníci diskusií, a napokon aj predstavitelia SSN,“ uviedla pre mediawatch.dog Hlavčáková.

V diskusii a reakciách k facebookovému statusu OFF Record na ich profile sa objavili informácie aj o tom, že pri zakladaní diskusií OFF Record nechcela katedra poskytnúť študentom priestory na ich organizovanie na svojej pôde a tiež, že katedra tieto diskusie nikdy neocenila.

„Diskusie OFF Record nezakladal nikto z pedagógov katedry žurnalistiky. Bolo to niekoľko spolužiakov z nášho ročníka, vrátane mňa. Katedra žurnalistiky nám dokonca neposkytla priestory na ich organizovanie. Teda poskytla, ale s podmienkou, že nemôžu byť otvorené verejnosti. Odmietli sme. Diskusie OFF Record sme prezentovali ako našu aktivitu. Nie katedry. S týmito slovami sme vždy pozývali aj hostí. Katedra pred nami diskusie OFF Record nikdy neocenila. Ale keď bol problém počas štrajku alebo bolo treba ukázať nejakú aktivitu navyše, náramne sa hodilo vedúcej katedry, že niečo také existuje a neštítila sa o tom hovoriť,“ uviedol na sociálnej sieti Dávid Tvrdoň jeden zo zakladateľov podujatia OFF Record.

„Nie je to pravda. Budova na Štúrovej ul. sa zatvára o 19.30, preto nie je vhodná na večerné podujatia. Diskusie OFF Record boli ocenené na Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala v rámci našej katedry, takže katedra ich ocenila,“ reagovala pre mediawatch.dog vedúca Katedry žurnalistiky Svetlana Hlavčáková.

„OFF Record bol síce v roku 2013 prezentovaný na Študentskej vedeckej konferencii, ale nebol medzi ocenenými, ako Hlavčáková nesprávne uviedla“, povedal pre mediawatch.dog absolvent Katedry žurnalistiky.

Ako sa celá kauza dostala na SSN?

Na túto otázku sme sa spýtali Henricha Krejču, ktorý nás informoval, že o niekoľko dní po diskusii ho e-mailom kontaktovala vedúca katedry Svetlana Hlavčáková a žiadala od neho informácie k výhradám, ktoré mal voči diskusii.

„O niekoľko dní na to som dostal e-mail od pani Hlavčákovej, kde ma poprosila o to, aby som ju informoval o tejto záležitosti, o ktorej sa dozvedela. A ja som napísal, že vec som si už vydiskutoval s dievčatami a je to pre mňa uzavreté, ale že jej teda poskytnem informáciu. No v žiadnom prípade nechcem, aby to brala ako sťažnosť, lebo nič takého vážneho sa nestalo. Ďalej som nič v tejto veci nekonal a ani som nemal žiadny úmysel. S odstupom času však čítam na Facebooku, že sa moje výhrady ocitli na syndikáte novinárov a stali podkladom pre akúsi „úvahu“ o zrušení diskusii organizovanými študentmi. A že som sa sťažoval a tak. Tak toto považujem pre mňa za absolútne nepochopiteľné, pretože toto rozhodne nebol môj zámer, a ani som nič netušil o tom, že moje výhrady niekto odošle na syndikát. A vôbec nechápem, prečo sa toto vlastne muselo takto riešiť,“ povedal pre mediawatch.dog Henrich Krejča.

Podľa Henricha Krejču nebol žiadny dôvod na takéto kroky zo strany pani docentky, pretože veci boli medzi oboma stranami sporu vyriešené a uzatvorené krátko po diskusii.

„Opakujem, že to, že sa to ocitlo na Syndikáte, a to, že sa z toho stala kauza, je pre mňa absurdné. A dodávam, že absolútne podporujem, aby študenti naďalej robili diskusie. Len som ich poprosil, aby diskusie boli objektívne a profesionálnejšie vedené. To je všetko. Dievčatá to zobrali a máme korektné vzťahy. Opäť sme sa stretli na ďalšej inej diskusii a život ide ďalej. Mám právo i povinnosť ako dlhoročný novinár povedať to, čo považujem za nedobré, a to bol aj môj celý a jediný úmysel. To, čo však z toho vzniklo, je pre mňa nonsens,“ doplnil Henrich Krejča.

SSN celú kauzu uzatvorila

Na poradu SSN, ktorá sa konala v stredu 26. apríla 2017, prišiel aj Henrich Krejča, ktorý vysvetlil celú vzniknutú situáciu a vyjadril podporu študentom, na základe čoho SSN celú kauzu uzatvorila.

„Predstavenstvo SSN vzalo na vedomie informácie priamo zainteresovaného Henricha Krejču (bol osobne prítomný na zasadnutí SSN k príslušnému bodu), ktorý konštatoval, že nedorozumenie, ktoré vzniklo na podujatí OFF Record, si so študentmi osobne vyjasnil. Študenti Katedry žurnalistiky FiF UK môžu v Dome novinárov naďalej využívať priestor pre svoje diskusie. Slovenský syndikát novinárov konštatuje, že nebude vstupovať do vzťahov ani sporov medzi Katedrou žurnalistiky FiF UK a jej študentmi,“ znie stanovisko predstavenstva SSN, zaslané mediawatch.dog.

Má vedenie Katedry žurnalistiky dlhodobo odmietavý postoj k získavaniu praktických vedomostí?

Na údajný odpor Hlavčákovej k získavaniu praktických vedomostí upozornil už v minulosti bývalý pedagóg Katedry žurnalistiky, ktorý povedal „Docentka Hlavčáková mi opakovane zdôrazňovala, že katedra žurnalistiky má byť – podľa jej názoru – v prvom rade teoretickým pracoviskom a praktické vedomosti a schopnosti majú študenti nadobudnúť v podstate až v zamestnaní,“ povedal v minulosti v rozhovore pre mediawatch.dog Zdenko Cho.

Hlavčáková reagovala: „Nikdy som podobné stanovisko ani verejne, ani súkromne neprezentovala a dodnes tento názor nezastávam. Svedčí o tom množstvo aktivít, ktoré naša katedra vyvíja na podporu získavania praktických zručností a rozvíjania všeobecných spôsobilostí našich študentov. Uvediem len niektoré z nich. Katedra žurnalistiky FiF UK, ako jedna z mála na Slovensku,  nesie už v názve svoj cieľ –  vychovávať žurnalistov. Má uzavreté viaceré dohody o spolupráci s celoplošnými masovými médiami ako RTVS (s oboma zložkami), TASR, kde naši študenti už počas štúdia pôsobia. Spolupracuje s osobnosťami z televízie Markíza, TA3, z niektorých denníkov či týždenníkov. S redakciou The Slovak Spectator už piaty rok participuje na spoločnom projekte, ktorého praktické výstupy v angličtine sú naozaj reprezentatívne: Spectacular Slovakia, City Guide Bratislava, Travel Guide Slovakia a iné,“ reagovala vtedy pre mediawatch.dog v otvorenom liste Svetlana Hlavčáková.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu