Ministerstvo zahraničných vecí USA spustilo prostredníctvom neziskovej organizácie World Learning už tretí ročník programu Digital Communications Network, ktorý vytvára a podporuje sieť profesionálov z oblastí komunikácie z celej Európy a strednej Ázie, ktorí medzi sebou spolupracujú. Prostredníctvom programu profesionáli pracujú spoločne na posilnení komunikačných schopností pomocou vývoja a šírenia digitálneho obsahu.

Za posledný rok sa programu zúčastnilo takmer 50 spolupracovníkov z 18-tich krajín východnej Európy a Strednej Ázie. Cieľom bolo preskúmať spôsoby, akými digitálne informačné technológie ovplyvňujú náš spôsob života prostredníctvom elektronických vlád, súkromného sektora, mimovládnych organizácií, sociálnych hnutí a médií.

Absolventi programu vytvorili Digital Communication Network – Digitálnu komunikačnú sieť (digicomnet), teda medzinárodné združenie, ktoré spája profesionálov v digitálnom veku z rôznych prostredí s cieľom vytvárať nápady, nástroje a produkty pre médiá, organizácie občianskej spoločnosti, podniky a vládu.

V súčasnosti sa viac ako 4-tisíc členov digitálnej komunikačnej siete „digicomnet“ zapája do medzisektorového vzdelávania a presadzuje voľný tok kvalitných informácií cez hranice. Od prvého programu v októbri 2015 digitálna komunikačná sieť „digicomnet“ usporiadala rôzne podujatia v Moldavsku, Estónsku, Litve, Arménsku, Poľsku, Ukrajine a Srbsku a pracuje na nadchádzajúcich fórach, ktoré budú v Rumunsku a Grécku.

Do tretieho ročníka programu, ktorý momentálne otvára Ministerstvo zahraničných vecí USA prostredníctvom neziskovej organizácie World Learning, bude prostredníctvom otvorenej súťaže vybraných celkovo 16 účastníkov. Týchto 16 úspešných uchádzačov sa potom zúčastní 18-násť dňového profesionálneho programu, v období od 12. do 29. septembra 2018.

Do otvorenej súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí pracujú a bývajú v jednej z týchto krajín: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Kazachstan, Kosovo, Kirgizsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Tadžikistan, Turecko a Ukrajina.

Výber bude založený na celkovej kvalite kandidátov, ako aj na ich ochote a pripravenosti prispieť k programu.

Organizátori programu upozorňujú, že kandidáti z iných krajín by sa nemali uchádzať, nakoľko tieto krajiny v programe nebudú mať zastúpenie.

Medzi ďalšie kritéria, ktoré musia uchádzači spĺňať patrí: spôsobilosť komunikácie v anglickom jazyku, minimálne dva roky odbornej praxe v príslušnej oblasti, oficiálny záväzok k voľnému a objektívnemu toku informácií, schopnosť šíriť informácie medzi široké a rôznorodé publikum a žiadne cesty do USA od januára 2015.

Kandidáti, ktorí sa prihlásia do programu by mali byť profesionáli v oblasti komunikácie, či už s novinárskym alebo podnikateľským zázemím.

Mali by pracovať pre mediálne organizácie tradičné alebo nové, komunikačné spoločnosti, mimovládne organizácie, sociálne hnutia alebo elektronické vlády, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie mediálnych metód a využívanie nových nástrojov digitálnej komunikácie.

Prednosť pri výbere kandidátov dostanú tí kandidáti, ktorí prejavia záujem a schopnosť rozvíjať alebo transformovať organizácie v digitálnom veku a alebo vytvárať nové digitálne komunikačné produkty.

Programy, ktoré budú súčasťou 18-násť dňového pobytu v USA, budú obsahovať orientáciu a prehľad problémov, prípadovú štúdiu zameranú na rôzne aspekty komunikácie so zameraním na digitálny obsah, odbornú stáž, interaktívny tréning, vzdelávanie v laboratóriách a účasť na relevantných podujatiach v danom odvetví.

Profesionálnu stáž účastníci absolvujú v mediálnych spoločnostiach, neziskových organizáciách, mimovládnych organizáciách, verejnoprávnych organizáciách, komunikačných spoločnostiach alebo v univerzitných inštitúciách v USA.

Stáž sa bude zameriavať na témy, ako je použitie technológie pre obhajobu a sociálne spory, vývoj mobilných aplikácií na šírenie informácií a podporu otvorenej reakcie vlády, šírenie multimediálnych príbehov, tvorba integrovaných viackanálových sociálnych správ, komunikačné stratégie, etická žurnalistika, investigatíva a spojenie digitálnej a bežnej žurnalistiky.

Profesionálny rozvoj účastníkov bude doplnený prostredníctvom on-line platformy, sociálnych mediálnych zdrojov a MOOC, ako aj školenia o plánovaní, realizácii a hodnotení integrovaných a efektívnych kampaní sociálnych médií.

Na zvýšenie trvalej udržateľnosti a účinnosti programu účastníci vytvoria a implementujú individuálne nasledovanie projektov vo svojich domovských krajinách. Akčné plány pre tieto projekty budú vypracované v priebehu hlavného 18-dňového programu v USA.

Ubytovanie v USA bude pozostávať z dvojlôžkových spoločných hotelových izieb. Počas pobytu v USA bude účastníkom poskytnutý malý príspevok na pokrytie základných životných nákladov.

Náklady na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu, kultúrne aktivity a všetky ostatné programové a logistické opatrenia budú pokryté v rámci programu.

Prihlášku a všetky ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné pre prihlásenie sa do programu sa nachádzajú na stránkach programu Digital Communication Network Fall 2018.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu