Štúdia Pew Research Center ukázala, že hoci väčšina Američanov používa sociálne siete Facebook a YouTube, pre mladých Američanov je atraktívna sociálna sieť Snapchat. Aktuálne trendy v oblasti sociálnych sietí v USA popisuje štúdia Pew Research Center.

V USA dominujú podľa Pew Research Center sociálne siete Facebook a YouTube, keďže významná väčšina dospelých v krajine používa každú z týchto platforiem.

Zároveň, ale mladí Američania, najmä tí vo veku od 18 do 24 rokov, intenzívne využívajú aj rôzne iné platformy.

Približne 78% mladých dospelých vo veku od 18 až 24 rokov používa Snapchat a značná väčšina týchto používateľov 71% navštevuje platformu niekoľkokrát za deň.

Podobne, 71% Američanov v tejto vekovej skupine momentálne používa aj Instagram a takmer polovica 45% je používateľom služby Twitter.

Facebook, ale aj naďalej zostáva hlavnou platformou pre väčšinu Američanov. Približne dve tretiny, teda 68% dospelých ľudí v USA potvrdzuje, že sú používateľmi sociálnej siete Facebook a približne tri štvrtiny týchto používateľov navštevuje platformu každý deň.

Až na výnimku ľudí vo veku nad 65 rokov väčšina Američanov v širokej škále demografických skupín v súčasnej dobe používa Facebook.

Výborne výsledky dosahuje aj platforma na zdieľanie videí YouTube, ktorú používajú takmer tri štvrtiny dospelých ľudí v USA a 94% mladých ľudí od 18 do 24 rokov.

Najväčší nárast oproti správe z roku 2016 zaznamenala sociálna platforma Instagram, ktorú používa o 7% viac Američanov. V roku 2016 to bolo 28% a momentálne je to 35%.

Rovnako ako v predchádzajúcich prieskumoch spoločnosti Pew Research Center o používaní sociálnych médií, existujú podstatné rozdiely v používaní sociálnych médií podľa veku.

Asi 88% mladých dospelých vo veku od 18 do 29 rokov hovorí, že používajú akúkoľvek formu sociálnych médií. Tento podiel na používaní sociálnych médií klesá na 78% pri ľuďoch od 30 do 49 rokov, na 64% medzi ľuďmi vo veku od 50 do 64 rokov a na 37% medzi ľuďmi od 65 rokov a viac.

Výrazné rozdiely v používaní rôznych sociálnych platforiem existujú aj medzi mladým dospelým obyvateľstvom.

Američania vo veku od 18 do 24 rokov majú podstatne vyššiu pravdepodobnosť, že budú používať platformy ako Snapchat, Instagram a Twitter.

S postupujúcim vekom sa, ale tento podiel zmenšuje. Tieto rozdiely sú obzvlášť pozoruhodné, pokiaľ ide o Snapchat, kde až 78% ľudí vo veku od 18 do 24 rokov je používateľom práve tejto platformy, tento podiel, ale klesá na 54% medzi ľuďmi vo veku od 25 do 29 rokov.

S výnimkou osôb starších ako 65 rokov používa Facebook väčšina Američanov v širokej škále demografických skupín. Pri sociálnej sieti Pinterest vyplynulo, že je viac populárna medzi ženami, používa ju až 41%, mužov iba 16%.

LinkedIn je obzvlášť populárnou sociálnou platformou medzi vysokoškolskými absolventmi a domácnosťami s vysokým príjmom. Asi 50% Američanov s vysokoškolským vzdelaním a iba 9% Američov so stredoškolským vzdelaním používa LinkedIn.

Čo sa týka frekvencie návštevnosti sociálnych platforiem, tá je naozaj vysoká. Celkovo 74% používateľov Facebooku hovorí, že platformu navštevujú každý deň, pričom viac ako polovica 51% hovorí, že ju navštevujú niekoľkokrát denne.

Podiel používateľov Facebooku, ktorí navštevujú sociálnu sieť denne sa štatisticky nezmenil v porovnaní s rokom 2016, keď 76% používateľov Facebooku hovorilo, že stránky sociálnej siete navštevujú každý deň.

Podiel Američanov, ktorí používajú Snapchat, je síce menší ako podiel Američanov, ktorí používajú Facebook, ale denná návštevnosť je podobná.

Takmer polovica 49% používateľov Snapchatu hovorí, že platformu používajú viackrát denne. Podobne je to aj pri sociálnej sieti Instagram, kde až 60% Američanov hovorí, že platformu navštevujú každý deň.

Najintenzívnejšia návštevnosť sociálnej platformy je medzi mladými Američanmi. Približne 82% používateľov služby Snapchat vo veku od 18 do 24 rokov tvrdí, že platformu navštevujú denne, pričom 71% z nich poukazuje na to, že ju navštevuje viackrát denne.

Podobne je to aj na sociálnej sieti Instagram, kde 81% používateľov vo veku od 18 do 24 rokov hovorí, že na stránky platformy chodí každý deň, pričom 55% hovorí, že je to niekoľkokrát za deň.

Z výskumu tiež vyplynulo, že väčšina Američanov používa viaceré sociálne platformy. Približne tri štvrtiny verejnosti 73% používa viac ako jednu z ôsmich platforiem meraných v tomto prieskume a v priemere používa jeden Američan až tri zo sledovaných sociálnych platforiem.

Mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov využívajú v priemere štyri z týchto platforiem, medzi ľuďmi vo veku od 30 do 49 rokov klesá toto číslo na tri, medzi ľuďmi vo veku od 50 do 64 rokov klesá na dve a ľudia od 65 rokov a viac používajú zvyčajne iba jednu sociálnu platformu.

Zo štúdie vyplynulo aj ďalšie zaujímavé zistenie, ktoré naznačuje, že väčšina Američanov by sa bez problémov vzdala používania sociálnych médií.

Približne 59% používateľov sociálnych médií si myslí, že by nebolo ťažké vzdať sa sociálnych médií. Na druhej strane len 40% Američanov tvrdí, že by bolo ťažké vzdať sa sociálnych médií.

Tieto zistenia sa samozrejme, líšia v závislosti od veku. Približne polovica 51% používateľov sociálnych médií vo veku od 18 do 24 rokov tvrdí, že by bolo ťažké vzdať sa sociálnych médií, ale iba tretina používateľov vo veku 50 rokov a starších to cíti podobne.

V štúdii sa Pew Research Center zaujímal aj postoj Američanov, ktorí sa týka dôveryhodnosti sociálnych platforiem. Tieto zistenia nie sú pre sociálne siete príliš priaznivé, pretože iba 3% používateľov sociálnych médií naznačuje, že dôverujú informáciám, ktoré nájdu na týchto stránkach.

A len relatívne málo ľudí má dôveru sociálnych platforiem v tom, že dokáže ochrániť ich osobné údaje pred zlými aktérmi.

Samozrejme, výsledky nepredstavujú celkový obraz používania a obľúbenosti sociálnych platforiem, ktoré by pri štatistikách pre iné krajiny mohli byť celkom iné.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu