Štúdia zaujatia mobilných používateľov odhaľuje, že odmeny ponúknuté v správny okamih posilňujú nákupný zámer. Štúdia založená na kódovaní tváre a biometrickom prieskume spoločností Kiip a IPG Media Lab ukázala, že odmeny v mobilných aplikáciách posilňujú záujem zákazníkov efektívnejšie, než reklama vo forme transparentov.

Spoločnosť Kiip v spolupráci s firmou IPG Media Lab, divíziou spoločnosti IPG Mediabrands, včera zverejnila výsledky prvej komplexnej štúdie účinnosti reklamy na základe okamihu v odvetví.

Chad Stoller, vedúci partner spoločnosti IPG Media Lab a Brian Wong, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Kiip prvýkrát na Medzinárodnom festivale kreativity Cannes Lions zverejnili hlavné zistenia štúdie. Ukazuje sa, že použitie odmien v kľúčových okamihoch v mobilných aplikáciách ako mechanizmu zaujatia zákazníka vyvoláva silný nákupný zámer a posilňuje obľúbenosť značky. Účinok odmien je v porovnaní s tradičnými reklamami vo forme transparentov oveľa silnejší.

„Naše údaje ukazujú, že odmeny umožňujú značkám gratulovať spotrebiteľom v okamihoch najvyššieho šťastia, pozornosti a zaujatia. Využitím našich poznatkov v marketingových výzvach pomocou efektívnych mobilných médií môžu značky inovatívnym a osvedčeným spôsobom posilniť aktivačné body,“ povedal Stoller.

„Údaje hovoria samé za seba – odmeny sú lepším riešením mobilného marketingu ako reklama formou transparentov. To dokazuje, že spoločnosť Kiip buduje merateľnú obľúbenosť značky pomocou odmien v kontexte so správaním používateľa a oslovením spotrebiteľov vo chvíli ich najvyššieho zaujatia a vnímavosti. To predstavuje najväčšie doterajšie zhodnotenie nášho marketingového modelu založeného na využití okamihu. Všetci obchodníci, ktorí sa spoliehajú na transparentové reklamy, by mali dôkladne prehodnotiť svoje mobilné stratégie,“ povedal Wong.

Uzavretá štúdia, ktorá skúmala 1344 spotrebiteľov pomocou najnovších biometrických technológií a kódovania tváre, zhodnotila reakcie a vplyv rôznych mobilných reklám na tieto značky v okamihoch úspechu – počas zvláštnych okamihov pri používaní aplikácií, keď spotrebiteľ dosiahne nejaký cieľ. Táto štúdia skúmala:

– Emócie a emocionálne intenzitu v okamihoch úspechu
– Porovnanie prijatie odmien a reklám spotrebiteľovi
– Povedomie o značke
– Obľúbenosť a vnímanie značky
– Nákupný zámer

Príklady okamihov úspechu zahŕňajú zaškrtávanie položiek v zozname úloh, zápisy cvičení, vytváranie zoznamov skladieb, zakladanie nových receptov a postup na ďalšiu úroveň v hrách. Odmeny na účely tejto štúdie poskytli značky v odvetví zábavy, spotrebného tovaru a automobilového priemyslu.

Odmeny posilňujú nákupný zámer

Štúdia ukázala, že keď značka mobilnému spotrebiteľovi v správnu chvíľu ponúkne odmenu, nákup značkového produktu je oveľa pravdepodobnejší, než keď spotrebiteľ vidí transparentovú reklamu.

1.    Nákupný zámer – Odmeny posilnili nákupný zámer o 82 percent, zatiaľ čo transparentová reklama iba o 6 percent. Odmeny na základe okamihu posilňujú nákupné zámer 14-krát viac.

2.    Všeobecné rozšírená príťažlivosť – Posilnenie nákupného zámeru odmenami neustále prekonáva transparentovú reklamu, bez ohľadu na druh aplikácie, napr. produktívne programy alebo hry a na odvetvie značky, napr. spotrebný tovar, automobilový priemysel, zábava.

Odmeny majú pozitívny vplyv na obľúbenosť značky

Štúdia zistila, že odmeny sú účinnejšie ako transparentová reklama v celom rade značkových metrík.

1.    Vnímanie značky – Vo všetkých testovaných scenároch odmeny sústavne prekonávali účinok transparentových reklám na podporu atribútov značky, napr. kvalita značky, úcta k značke. Odmeny napríklad zvýšili rešpekt k značke o 14 percent, zatiaľ čo transparentové reklamy znížili rešpekt o 7 percent.

2.    Povedomie o značke a obľúbenosť značky – Hoci reklamy generujú silnejšie povedomie o značke ako odmeny, štúdia zistila, že v skutočnosti značku poškodzujú znížením jej obľúbenosti o 6 percent. Oproti tomu odmeny od rovnakej značky zvýšili jej obľúbenosť o 10 percent.

Spoločnosť Kiip (vyslovuje sa „kíp“) prináša novú definíciu spôsobu, akým sa značky spájajú so svojimi spotrebiteľmi prostredníctvom platformy okamžitých odmien, ktorá sa zameriava na „okamihy úspechu“ v aplikáciách každodenného použitia.

Tento inovatívny prístup k mobilnému marketingu vytvára medzi používateľmi, vývojármi a inzerentmi intenzívny záujem vyvolaný pozitívnymi emóciami.

S podporou značiek Hummer Winblad, Relay Ventures, True Ventures, Verizon Ventures, Digital Garage, IPG a iných spoločnosť zvýšila objem svojho kapitálu k dnešnému dňu o 15,4 milióna dolárov.

Spoločnosť IPG Media Lab je sčasti mozgový trust, skúšobné platforma a podporovateľ zmien.

Ponúka agentúram a prevádzkovateľom médií odborné znalosti, zdroje a poradenské služby šité na mieru. Tým im poskytuje schopnosť využiť vznikajúce komunikačné príležitosti s cieľom podporiť kvantifikovateľné výsledky, poznatky a stratégie. Firma IPG Media Lab je súčasťou spoločnosti IPG Mediabrands, inovačnej a investičnej časti spoločnosti IPG.

Zdroj: TASR, zdroj fotografie: IPG Media Lab

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu