Reklama mBank  je postavená na konverzácii dvoch priateľov v električke, ktorú sleduje a následne aj glosuje český režisér Zdeněk Troška. Je to prvá kampaň, ktorú pre mBank vytvorila jej nová reklamná agentúra JWT. Viac informácií.  A práve táto kampaň padla do oka Tatra banke, ktorá sa obrátila so sťažnosťou na Radu pre reklamu (RPR).

Eva Rajčáková, riaditeľka RPR nás informovala, že arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR) na svojom siedmom zasadnutí 10. septembra, ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 20 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe, vrátane reklamy mBank:

„Rada obdržala sťažnosť od spoločnosti Tatra banka, a.s. voči reklamnému spotu spoločnosti mBank S.A., pobočka zahraničnej banky na produkt mPôžička Plus.

Tatra banka, a.s. sa domnieva, že reklama zneužíva dôveru a dôverčivosť spotrebiteľov a vzbudzuje v nich klamlivú predstavu, že banky spotrebiteľov okrádajú. Cieľom reklamy je podľa sťažovateľa presvedčiť spotrebiteľov, že jediná banka, ktorá jedná s klientmi poctivo je mBank.

Tatra banka, a.s. má za to, že reklama je spôsobilá vyvolať u spotrebiteľov pocit strachu z okradnutia. Súčasne je podľa nej reklama spôsobilá uviesť spotrebiteľov do omylu, že správanie bánk voči klientom je nepoctivé a podsúva im názor, že bankové inštitúcie konajú voči klientom nečestne.

Reklama očierňuje konkurentov, nakoľko sa snaží presvedčiť spotrebiteľa o ich nepoctivom konaní následkom ktorého je okrádanie klientov a znevažuje konkurujúcich súťažiteľov, keďže v spotrebiteľovi môže vyvolať neodôvodnené obavy z využívania produktov iných bánk.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „mPôžička Plus – električka“, zadávateľa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 4 Kódexu:

(4) Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nesmie byť
spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Cieľom reklamy bolo upozorniť na konkrétny finančný produkt – mPôžičku Plus, ktorej výhodnosť spočíva v možnosti dorovnania podmienok spotrebiteľského úveru inej banky, čo umožňuje klientovi mať v danom čase najnižšiu ponuku.

Reklamný príbeh zachytáva dialóg dvoch mužov v električke, ktorí diskutujú o pôžičkách a ponukách bánk, pričom v rámci diskusie jeden z nich explicitne povie „Mňa banka nebude okrádať“. AK RPR zvážila argument zadávateľa, že v reklame bola využitá určitá miera reklamnej hyperboly, avšak zároveň má za to, že dialóg osôb v reklame, ktorý je jej dominantným výrazovým prostriedkom vytvára dojem, že všetky banky sa ku klientom nesprávajú poctivo a „okrádajú“ ich.

Táto skutočnosť je zvýraznená aj v rámci voiceoveru, kde ženský hlas uvádza „…nenechajte sa oberať už ani trošku“. Reklama môže negatívne ovplyvniť a poškodiť imidž a reputáciu bankových inštitúcii, a preto ju AK RPR považuje za v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a spôsobilú privodiť ujmu inému súťažiteľovi či spotrebiteľom.“

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu