zdroj: The Future Today Insitute

The Future Today Insitute, nedávno vydal 91-stranovú správu, ktorá je prvou špeciálnou analýzou novodobých technologických trendov. V správe tím výskumníkov zdôrazňuje množstvo dôležitých technologických trendov, ktoré by mali ľudia z prostredia žurnalistiky pozorne sledovať.

V súčasnej dobe, ktorá úplne mení svet žurnalistiky, mnoho novinárov zostalo dezorientovaných na ceste, ktorou by sa mali vydať. Budúcnosť žurnalistiky v nasledujúcich rokoch bude spojená nielen s kvalitným podávaním informácií, ale tiež s novými spôsobmi ich podávania a šírenia, ktorých cieľom bude zabezpečiť dlhodobú existenciu daného média.

Podľa informácií zo správy Tech Trends for Journalism and Media, rok 2018 predstavuje začiatok konca používania smartfónov v najväčších svetových ekonomikách.

V nadchádzajúcom období budú dominantou konverzačné rozhrania s nulovými užívateľskými rozhraniami (UI), čo radikálne zmení mediálne prostredie. Pre vydavateľstvá je v dôsledku tohto budúceho vývoja najvyšší čas začať sa zaoberať o budúcich spôsoboch svojho fungovania.

Medzi dôležité aspekty budúceho vývoja žurnalistiky patrí aj to, že v roku 2018 bude kritické množstvo rozvíjajúcich sa technológií spoločne smerovať k hľadaniu pokročilých spôsobov používania nad rámec počiatočného testovania a aplikovaného výskumu.

Toto je znamenie, ktorému by mali vydavateľstva venovať veľkú pozornosť. Novinárske organizácie by sa mali sústrediť na nové trendy v hlasových rozhraniach, decentralizácii obsahu, zmiešanej realite, (tzv. mixed reality niekedy označovanej aj ako hybridná realita, zmiešaná realita s virtualitou), novým typom vyhľadávania a hardvéru ako sú napríklad technológia nanosatelitov CubeSats alebo smart kamery.

Veľmi zásadná vec, ktorú žurnalisti potrebujú pochopiť je čo predstavuje a čo nepredstavuje technológia umelej inteligencie, ale aj v čom spočíva jej význam pre budúcnosť v novinárskej profesii.

Výskum umelej inteligencie dosahuje pokročilú úroveň, ktorá je napríklad kľúčovým komponentom aj pre prácu inštitútu The Future Today Insitute.

Umelá inteligencia má naozaj silné zastúpenie v budúcnosti žurnalistiky a je životne dôležité, aby sa všetky rozhodujúce osoby vo vnútri každej novinárskej organizácie zoznámili so súčasným a do budúcna sa rozvíjajúcim svetom umelej inteligencie.

Ďalšou dôležitou súčasťou budúcej žurnalistiky je aj decentralizácia obsahu. Inštitút The Future Today Insitute počas svojho výskumu zistil, že medzi spoločnosťami a organizáciami, ktoré boli zahrnuté do výskumu, sa objavuje nový dôraz na obmedzené peer-to-peer siete.

Tieto siete so vzájomným sprístupňovaním sú zamerané na odhaľovanie obťažovania, zdieľanie zdrojov a vzájomné prepojenie so zdrojmi. V tejto oblasti je prítomný aj tlak niektorých demokratických vlád na celom svete, ktorý je sústredený na to, aby sa rozdelil prístup k internetu a aby sa obmedzil určitý obsah účinného vytvárania desiatok splinternetov.

Podľa The Economist splinternet nie je v technologickom slovníku nový pojem. Znamená, respektíve predstavuje myšlienku, že internet, ktorý sa dlho predstavoval ako globálny on-line spoločník, sa stáva bludiskom národných alebo regionálnych a často protichodných pravidiel. V súčasnosti už mnoho krajín spoločne hľadá spôsoby ako zosúladiť rôzne internetové politiky.

V roku 2018 sa bude v mediálnom prostredí klásť dôraz aj na konsolidáciu. Spravodajské značky, rozhlasoví a televízni vysielatelia a začínajúce start-up projekty s umelou inteligenciou budú aj naďalej zlučované a nadobúdané do vlastníctva relatívne malého počtu spoločností.

Očakáva sa, že legislatíva a politika v USA, EU a niektorých častí Ázie by mala v nasledujúcom roku aj ďalej sústrediť svoju silu medzi malé množstvo informačných a technologických organizácií, ktoré tvoria jadro tejto oblasti.

„Ak chcete pochopiť budúcnosť správ, v nasledujúcom roku musíte venovať pozornosť budúcnosti v mnohých odvetviach a výskumných oblastiach. Keď novinári premýšľajú o budúcnosti, mali by rozšíriť obvyklý rozsah, aby zvážili vývoj aj z mnohých iných oblastí, ktoré sú tiež súčasťou znalostnej ekonomiky. Technológia plodí technológiu. Sme svedkami výbuchu v pomalom pohybe,“ uviedol inštitút The Future Today Insitute.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu