ilustračná fotografia, zdroj: pixabay.com

Časté a príliš dlhé reklamy sú veľkým problémom pre všetkých divákov. Hoci za tieto priestupky dostávajú televízie veľké pokuty, zrejme sa im stále oplatí v tejto oblasti porušovať zákony.

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí v utorok 27. septembra 2016 opäť udeľovala pokuty za priestupky v rozhlasovom a televíznom vysielaní. Z televízií bol tentokrát bol pokutovaný finančnou sankciou iba vysielateľ MC TV, s. r. o., konkrétne sa jednalo o pochybenia programovej služby JOJ, pričom výška týchto pokút bola celkovo 31 tisíc eur.

Pokuta 30 tisíc eur

Prvú a najvyššiu pokutu dostala 27. septembra programová služba JOJ za viacero priestupkov týkajúcich sa reklám:

Paragraf 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý upravuje podmienky zreteľného oddelenia reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov bol porušený pri programoch Janko a Marienka: Lovci čarodejníc, Chaos a Hobit 2: Smaugova pustatina. V programe Janko a Marienka: Lovci čarodejníc odvysielaného dňa 5. februára 2016 bola v časoch o 20:38:59 hod. a 22:23:02 hod. odvysielaná reklama spôsobom, pri ktorom nebola zreteľne oddelená od iných častí programovej služby, tak aby nedošlo k zámene s inými zložkami programovej služby. Rovnaké pochybenie vo vysielaní sa stalo aj v programe Chaos dňa 6. februára 2016 v čase o cca 20:38:04 hod. pred začiatkom tohto programu. A do tretice programová služba rovnaký priestupok urobila aj pri programe Hobit 2: Smaugova pustatina odvysielaného dňa 7. februára 2016 v čase o cca 20:39:34 hod. a 21:01:47 hod. pred začiatkom tohto programu, ale aj pri jeho pokračovaní po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou.

Paragraf 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý upravuje počet povolených prerušení programu reklamou bol televíziou JOJ opakovane porušovaný v dňoch od 1. do 7. februára 2016 a to v programe Noviny. Porušenie spočívalo v tom, že uvedený program bol reklamou prerušený dvakrát, čo je viac ako povolený počet, v niekoľkých prípadoch bol zároveň porušený aj povolený počet prerušení reklamou v prvom 30-minútovom časovému úseku trvania predmetného programu.

Paragraf 36 ods. 2 zákona , č. 308/2000 Z. z. upravujúci vysielací čas vyhradený reklamným šotom porušovala televízia JOJ taktiež opakovane v dňoch od 1. do 8. februára 2016 pričom najviac porušení bolo dňa 5. februára 2016. Odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút boli porušené v jednotlivých kontrolovaných prípadoch v priemere o dve minúty, no v dvoch prípadoch bolo toto porušenie omnoho väčšie a to o 3 minúty a 8 sekúnd a o 4 minúty a 26 sekúnd.

K porušeniu paragrafu 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý upravuje podmienky umiestňovania produktov do programov, došlo v programe Šport, tým že televízia zreteľne neinformovala verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku týchto programov. Tieto porušenia boli opakované v dňoch od 1. do 6. februára 2016

Pokuta jeden tisíc eur

Druhá pokuta, ktorá je ale oproti tej prvej výrazne menšia, bola televízii JOJ udelená za odvysielanie programu Star Wars Rebeli dňa 6. februára 2016. Tento program bol vysielaný v českom jazyku, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., nakoľko český dabing tohto programu bol vyrobený po 31. decembri 2007 a prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. decembri 2007.

Okrem pokút boli uložené v rámci zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu aj dve upozornenia na porušenie zákona, jedno dostala televízia Markíza, druhé Rádio Anténa Rock. Taktiež boli začaté dve správne konania, prvé voči televízii RTVS Jednotke, druhé voči televíziu Markíza.

V rámci zasadnutia bolo 10 sťažností respektíve ich častí uznaných ako neopodstatnené, medzi nimi napríklad aj sťažnosť na pieseň v anglickom jazyku I Took a Pill in Ibiza, vysielanej v známych slovenských rádiách Expres a Fun Rádio, ktorá podľa sťažujúceho sa propaguje užívanie drog.

Pokuty, ktoré udeľuje RVR televíziám sú len symbolické vo vzťahu k ich príjmom z reklamy. Zhovárali sme sa s predsedom RVR prof. PhDr. Miloša  Mistríka, DrSc. > Čítajte viac.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu