Ilustračná foto: Freepik

Na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 5. apríla 2017 boli vysielateľom udelené finančné sankcie vo výške viac ako 29-tisíc eur. Najvyššiu pokutu 14-tisíc eur dostali programové služby TV JOJ a TV WAW spoločnosti MAC TV, ktorú vedie Marcel Grega.

Pokutu vo výške 14-tisíc eur udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenia, ktoré sa dopustili programové služby JOJ a WAW za nesprávne klasifikovanie vekovej hranice pre maloletých v programe Aféry.

Nesprávna klasifikácia nevhodnosti programu pre mladistvých bola porušená v troch prípadoch, kedy programové služby označili daný program ako nevhodný pre vekovú skupiny maloletých do 12 rokov.

V dvoch prípadoch mal byť program označený vzhľadom na expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov.

V jednom prípade mal byť uvedený program dokonca vzhľadom na expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami označený ako nevhodný pre vekovú skupinu mladistvých do 18 rokov.

Ilustračné video:

Porušenia v rámci označovania vekovej nevhodnosti programov pre maloletých má vysielateľ MAC TV s.r.o. na konte naozaj veľa a zdá sa, že v tomto smere sú programové služby, na ktoré vlastní licencie nepoučiteľné.

Programová služba JOJ napríklad dostala od RVR pokutu 5-tisíc eur za takéto porušenie aj 22. marca 2017. Čítaj viac.

Pokutu 9-tisíc eur udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu vysielateľovi INTERACTIV.ME s.r.o., za nevhodne zvolený čas, program končil o 6:55 hod ráno, odvysielania komunikátu Sexi show, ktorý bol svojim obsahom nevhodný pre vekovú skupinu mladistvých do 18 rokov.

Za pochybenia v rámci vysielania bol pokutovaný aj vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska. Prvú pokutu vo výške 6-tisíc eur dostala programová služba Dvojka za rovnaké porušenie ako dostala JOJ, WAW, keď nevhodne označila vekovú skupinu maloletých v programe Zázrak.

Druhú pokutu vo výške 663 eur dostala programová služba Jednotka za to, že v dňoch 30. septembra. a 7. októbra 2016 v úvode programu Milujem Slovensko zreteľne neinformovala o umiestňovaní produktov v programe.

Ilustračné video:

https://www.youtube.com/watch?v=VLfYKea8GfE

Oslovili sme hovorkyňu skupiny JOJ Ivanu Smejanovú a generálneho riaditeľa Marcela Gregu, ale nevyjadrili sa.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu