Vysielateľ MAC TV dostal pomerne vysokú pokutu za porušenie zákona, ktorého sa dopustil v obľúbenom televíznom programe V siedmom nebi, v súvislosti s dokrútkou o sestrách Hrotákových, ktorá bola odvysielaná 13. apríla 2016.

Na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 8. novembra 2016 boli udelené dve finančné pokuty, obe pre vysielateľa MAC TV (TV JOJ a TV WAU.)

Pokuta 15 tisíc eur
[sociallocker id=“78431″] [/sociallocker]
Prvá pokuta bola vysielateľovi uložená za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu V siedmom nebi dňa 13. apríla 2016 o 20:39 hod., ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce prezentovaním informácií o súkromí, striedaní zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť, traumatických zážitkoch a problematickej psychike sestier Hrotákových, zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe zobrazených účinkujúcich Sašky a Simonky Hrotákových.

V uvedenom programe ide o veľmi citlivú tému, ktorá sa týka zásahu do prirodzenej dôstojností maloletých osôb. Saška a Simonka Hrotákové sú sestry Lucky, 5-ročného dievčatka, ktoré bolo utýrané svojou biologickou matkou a otčimom a tí jej mŕtvolu následne tri roky ukrývali v byte (brali rodinné prídavky) a kde žili aj spolu s ďalšími deťmi, medzi nimi aj Saška. Kauza mala trestnoprávnu dohru a jej priebeh bol vysoko medializovaný.

Príbeh je vedený v dvoch líniach a to splnenie sna a priblíženie celej kauzy smrti Lucky, ako aj súčasného a minulého života sestier Hrotákových. Zaradenie spravodajskej reportáže o šetrení danej kauzy však predstavuje z kvantitatívneho hľadiska podstatnú časť príspevku, pri ktorej absentuje primárny cieľ programu, a to splnenie sna.

Aj napriek skutočnosti, že v rámci programu je zaužívaným spôsobom prezentovanie istej miery súkromia „obdarovaných“, nakoľko je obsah relácie vystavaný zo skutočných príbehov reálnych ľudí sa Rada pre vysielanie a retransmisiu domnieva, že podstata a obsah predmetného programu by absenciou odprezentovania informácii súkromnej povahy sestier Hrotákových zostali nezmenené a primárny zámer, a to splnenie sna by bol zachovaný aj bez poskytnutia informácií o ich psychickom stave a traumatických zážitkoch, ktorým boli sestry vystavené.

Takto prezentované informácie považuje Rada pre vysielanie a retransmisiu za prekročenie nevyhnutnej miery zásahu základných práv a slobôd dotknutých osôb v záujme zachovania obsahovej podstaty príspevku.

Právo na ochranu ľudskej dôstojnosti patrí medzi základné práva a slobody chránené viacerými vnútroštátnymi i medzinárodnými právne záväznými dokumentmi, pričom zahŕňa aj právo na súkromie bez nežiaducej širokej publicity v televíznom programe.

Rada pre vysielanie a retransmisiu po dôkladnom preskúmaní celého programu zhodnotila, že daný program v záujme zatraktívnenia obsahovej stránky relácie a upozornenia na jej spoločenskú dôležitosť zasiahol odvysielaním informácií o negatívnych zážitkoch, ktoré vyústili do psychických problémov sestier Hrotákových, do ich prirodzenej dôstojnosti.

Takýto zásah nepovažuje Rada pre vysielanie a retransmisiu za nevyhnutný v záujme zachovania výpovednej hodnoty programom poskytovaných informácií a je toho názoru, že odvysielanie informácií difamujúceho charakteru o smutnej realite dievčat a ich problematickej psychike smerovalo skôr než k naplneniu informačnej funkcie k vyvolaniu pocitu ľútosti nad ich osudom a tým k ich spoločenskej degradácii.

Pokuta 1 tisíc eur

Druhú pokutu dostal vysielateľ MAC TV za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk), ktorého sa dopustila programová služba WAU odvysielaním program Graceland (I. séria 5. epizóda), ktorého český dabing bol vyrobený po 31. decembri 2007 a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. decembri 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z..

Udelných bolo aj päť upozornení

Okrem pokút udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu štyri upozornenia na porušenie zákona a uznala za neopodstatné päť sťažností respektíve ich častí.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu