Televízia JOJ dostala pokuty za 9 tisíc eur-fotokolaz-Marian Luha, zdroj foto-pixabay.com
autor foto koláže: Marián Luha (zdroj foto: pixabay.com)

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom zasadnutí v utorok 28. apríla udelila najviac pokút televízii JOJ. Je správnym riešením to neustále opakujúce sa udeľovanie pokút?

Televízia JOJ dostala pokutu za to, že odvysielala napoludnie film Ťažko zamilovaný a nesprávne ho označila ako nevhodný pre maloletých divákov len do 7 rokov.

Film zobrazoval nahotu a obsahoval vulgárne a expresívne vyjadrenia v kontexte a frekvencii, ktoré klasifikuje program ako nevhodný pre maloletých divákov až do 15 rokov.

Rada dala televízii sankciu aj za to, že nedodržala počet povolených prerušení reklamou, keď film Ťažko zamilovaný prerušila reklamou až päťkrát.

Televízia za tieto porušenia zákona dostala pokutu vo výške 5 tisíc eur.

Druhú pokutu dostala od Rady televízia JOJ za to, že nedodržala čas vyhradený reklamným šotom, keď odvysielala reklamné brejky v celkovej dĺžke väčšej, ako je povolených 12 minút. Rada televízii za porušenie zákona udelila pokutu vo výške 4 tisíc eur.

RVR začala v utorok 28. apríla aj nové konanie voči televízii JOJ za to, že neoznačila správne program pre ochranou maloletých divákov, keď odvysiela film Dobrodružstvo v tábore bez označenia piktogramom JSO.

Pokuty sú len kozmetického charakteru a neplnia svoj účel, môj názor.

PhDr. Miloš Mistrík, predseda RVR odpovedal na otázku: „nevadí Vám, že pokuty, ktoré udeľuje televíziám Rada pre vysielanie a retransmisiu sú len symbolické vo vzťahu k ich príjmom z reklamy“?

„Rada pre vysielanie rozhoduje len na základe Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z.z. a v jeho rámci. V ňom sa nikde neuvádza, že prípadná sankcia a jej výška sa má odvíjať od výšky zisku z mediálnej komerčnej komunikácie, ktorý daná televízia alebo rozhlas dosiahnu pri porušení zákona.

Rozhodujú iné kritériá, ktoré zákon vymedzuje a je aj určený rozsah finančnej sankcie, ktorá sa dá uložiť za jednotlivé formy porušenia. Mimochodom, Rada ani nemá nástroj, ktorým by zistila, koľko reálne bol onen zisk. Sankcie nemajú byť likvidačné a musí sa pri nich vychádzať z princípu rovnosti pred zákonom ako aj z predchádzajúcich rozhodnutí,“ povedal pre masmedialne.info.

Televíziám klesá príjem z reklamy a nedarí sa im ho nahrádzať z iných zdrojov, napr. z product placementu, či sponzoringu. Som ale toho názoru, že agresívne zaraďovanie reklám do vysielania je predsa v konečnom dôsledku pre zadávateľov reklám kontraproduktívne.

A je na škodu, ak si televízie samé neuvedomia, aké je dôležité správne označovanie programu pre maloletých divákov, ktorí sú predsa najviac zraniteľní ich obsahom.

Marián Luha

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu