Televízia JOJ opäť porušila zákon
záber z komunikátu Eurominúty televízie JOJ Plus (zdroj: RVR)

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dala pokutu 8 tisíc eur za porušenie zákona vysielateľovi MAC TV jeho televízii JOJ Plus, ktorá je súčasťou skupiny JOJ Group. Rada začala aj viacero správnych konaní voči televízii JOJ, resp. opäť voči jej vysielateľovi spoločnosti MAC TV za príliš hlučnú reklamu vo vysielaní Miss Slovensko ale aj za reklamu na alkoholický nápoj značky Strongbow.

Rada pre vysielanie a retransmisiu dala televízii JOJ Plus pokutu za porušenie zákona, ktorý hovorí o čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu, pre súťaž Eurominúty, ktorú televízia odvysielala a ktorá neobsahovala jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia úlohy. Obsahom tak diváka zavádza.

Je Gera zviera?

Ako vyplýva z predmetu správneho konania, Kancelária RVR okrem iného musela posúdiť, či slovo gera je pomenovaním zvieraťa. Na základe jedného zo zadaní v súťaži mali totiž diváci uviesť názov zvieraťa, ako správnu odpoveď. Gera to však nie je.

V súťažnej relácii Eurominúty boli diváci vyzvaní, aby z písmen zobrazených na obrazovke zostavili názov zvieraťa, ktorý bol aj v obálke. Počas vysielania predmetného komunikátu boli divákom poskytnuté aj ďalšie informácie súvisiace so správnou odpoveďou (počet písmen z ktorých sa názov zvieraťa skladá a posledné písmeno v slove). Moderátorka zároveň divákov výslovne upozorňovala, že písmenká na obrazovke nie je možné meniť. V závere Eurominút moderátorka zverejnila ako odpoveď, ktorá mala byť správna, slovo gera.

Z požiadavky zabezpečenia čestnosti odvysielaného komunikátu nevyhnutne vyplýva aj to, že zadanie úlohy musí byť v súlade s jej riešením. Ako vyplýva z vyjadrenia Ústavu zoológie a ako vyplynulo aj z verejne dostupných informácií na internete, slovo gera nie je bežným, či odborným pomenovaním zvieraťa.

Súťaž Eurominúty je určená širokej verejnosti. Ako vyplýva aj z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, zadanie takej hry má byť také, aby bolo zrozumiteľné priemernému recipientovi. V rámci takéhoto zadania musia byť vyjadrené všetky špecifiká, ktoré sú rozhodujúce pre jeho riešenie. Ich absenciu, resp. vyvolávanie opačného dojmu (teda že sa k zadaniu neviažu žiadne špecifiká), je potrebné označiť za zavádzanie a takýto komunikát za nečestný.

Ako spadajúce do rámca zadania poskytnutého divákom v rámci predmetného komunikátu je, podľa názoru RVR, možné považovať len tie názvy zvierat, ktoré sú používané odbornou verejnosťou alebo bežne laickou verejnosťou, a o ktorých sa divák má objektívne možnosť dozvedieť z relevantných zdrojov.

Zadanie posudzovaného komunikátu nebolo jednoznačné a úplné, nakoľko výsledok zverejnený účastníkom konania nekorešpondoval s jeho zadaním, a preto v posudzovanom komunikáte nebola zabezpečená jeho čestnosť. Televízia JOJ Plus za to dostala od RVR pokutu vo výške 8 tisíc eur. V zmysle zákona mohla byť televízii za porušenie zákona udelená pokuta v rozmedzí od 3 319 eur až do 165 969 eur.

[message_box title=““ color=“grey“]
Zisťujem aj stanovisko JOJ Group ale aj finančnej skupiny J&T, ktorá televízie JOJ, Plus, WAU, RIK, Senzi a JOJ Cinema  asi vlastní cez spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., prostredníctvom vysielateľa, spoločnosti MAC TV. Pýtam sa ich, či im nie je už nepríjemné sústavné nerešpektovanie zákona zo strany televízií, ktoré vlastnia. Ich odpovede následne doplním do publikovanej správy.

Marián Luha
[/message_box]

Aktualizované:

PR manažérka J&T Banky Linda Gáliková tvrdí, že J&T nie je vlastníkom JOJ a 100% vlastníkom Slovenskej produkčnej je spoločnosť JOJ Media House, ako tvrdí. K obsahu článku, t.j. porušovaniu zákona televíziou sa nechcela vyjadriť a odkázala nás na komunikačné oddelenie JOJ Group, odkiaľ však na otázky stále neodpovedali, len potvrdili cez svoju hovorkyňu Luciu Kulihovú, že im boli doručené.

Sledujte nás aj na Facebooku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu