Ako sme informovali už 29. júna, Rada pre vysielanie a retransmisiu dostala až 77 sťažností voči odvysielanej reportáži v televízii Markíza. Rada preto vec prerokovala a na svojom zasadnutí v utorok 27. októbra rozhodla o uložení sankcie TV Markíza. Televízia vyviazla bez pokuty, musí sa ale ospravedlniť.

Rada na svojom zasadaní 27. októbra uložila sankciu televízii Markíza, ktorá tak musí odvysielať oznam o porušení zákona § 19 ods. 1 písm. a) ZVR o ochrane ľudskej dôstojnosti, ktorý konštatuje, že „Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojim obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.“

Ešte 31. marca odvysielala Markíza reportáž nazvanú Zvláštne správanie lekára v ktorej sa redaktor TV Markíza Marek Vnenčák vybral za lekárom, ktorý na svojich pacientov budil dojem opitosti, no v skutočnosti bol triezvy.

Diváci v doručených podnetoch na Radu uvádzali napr.: “došlo v príspevku k zásahu do ľudskej dôstojnosti prezentovaného lekára a pošpineniu jeho mena tým, že bol obvinený z opitosti počas výkonu služby. Tvorcovia príspevku neposkytli o tomto tvrdení žiadne dôkazy a vychádzali len zo svojich dojmov. Na lekára bol z ich strany údajne vyvíjaný tlak a komunikácia redaktora bola nevhodná a ponižujúca. Príspevok bol spracovaný tendenčne, nemorálne a nepravdivo.”

Podobný názor mala aj Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu: „Prístup redaktora voči lekárovi bol podozrievavý a nátlakový. Vyvolával dojem, že redaktor je vopred presvedčený o užití nepovolených látok a na lekárovi si chce vynútiť priznanie. Informácie o zlom zdravotnom stave ako príčine zhoršených fyzických prejavov akoby nebral do úvahy (redaktor sa neuspokojí s negatívnym testom na alkohol a ďalej zisťuje, či lekár nepožil lieky, pričom predtým informoval, že lekár prekonal infarkt, výmenu bedrového kĺbu a operácie nôh a rúk),“ uvádza analýza Kancelária RVR.

Pozrite si televízny príspevok:
(zdroj: tvnoviny.sk)
Právny rámec, podľa ktorého Rada pre vysielanie a retransmisiu posudzovala televízny príspevok:

Zákon č. 308/2000 Z. z. § 16 ods. 3 písm. b): „Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“

§ 19 ods. 1 písm. a): „Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojim obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.“

Ústava SR čl. 19 ods. 1: „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu