Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí 27. októbra dala zas pokuty televíziám zo skupiny JOJ Group . Tentoraz v úhrnnej výške 12 tisíc eur za porušenie Zákon o vysielaní a retransmisii.

JOJ Group chcela odštartovať svoju novú detskú stanicu ŤUKI TV priamo na Medzinárodný deň detí 1. júna, preto spustila vysielanie aj keď nemala ešte licenciu. Rada pre vysielanie a retransmisiu monitorovala vysielanie televízie v dňoch 3. až 8. júna a zistila, že nová televízia začala vysielať bez licencie. Dostala pokutu 2 tisíc eur. Viac informácií. 

Vysielateľ MAC TV – jeho televízia JOJ a TV WAU zo skupiny JOJ Group dostali pokuty aj za to, že prerušili svoj program reklamou viac krát ako určuje zákon § 35 ods. 3 ZVR, za čo dostali obe od Rady pokutu po 5 tisíc eur.

Televízia JOJ 5x prerušila reklamou svoj program dňa 28. marca 2015 tým, že päťkrát zaradila reklamy programe V pätici po opici v trvaní 140 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) a zároveň dvakrát prerušila zaradením reklamy prvý a tretí 30-minútový časový úsek tohto programu.

Televízia WAU dostala pokutu „za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorým došlo dňa 13. apríla 2015 tým, že dvakrát prerušila zaradením reklamy tretí 30-minútový časový úsek programu Rodinka na výlete a tým, že opakovane odvysielala komunikáty informujúce o službe „Divano“ bez ich zreteľného oddelenie na začiatku resp. konci tak, aby neboli zameniteľné s inými jej zložkami“ ako uvádza Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Prečítajte si celé znenie paragrafu § 35 odsekov 1 a 3 Zákona o vysielaní a retransmisii:

1. ) „Reklama a telenákup sa zaraďujú do vysielania medzi jednotlivé programy.“
3.) „Pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela, 34) okrem seriálu, série, dokumentárneho filmu, programu pre maloletých a bohoslužieb, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, a to aj v prípade, ak plánované trvanie tohto spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela nepresahuje 30 minút; pri vysielaní seriálu, série a dokumentárneho filmu sa povoľuje prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu bez ohľadu na ich trvanie, “ uvádza sa v zákone.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu