Prestížne noviny The New York Times ohlásili životnú zmenu vo svojej existencii. Novinári v celej organizácii sú “hladní” po zmene súčasnej situácie a noviny sú pripravené na nových leaderov, ktorí posunú ich smerovanie vpred. Dôležité je, že The New York Times sú v jedinečnej pozícii prijať výhody z dnešného meniaceho sa mediálneho prostredia, no iba v prípade ak sa dokážu prispôsobiť dostatočne rýchlo, inak im hrozí úpadok.

Nový report prestížného denníka The New York Times poukazuje na skutočnosť, že v posledných dvoch rokoch prešla spoločnosť mnohými významnými inováciami, no inovačné tempo sa podľa expertov spoločnosti musí zrýchliť. Spoločnosť musí prelomiť bariéry a rozlíšiť rozdiel medzi tradíciou a poslaním: čiže medzi tým, čo spoločnosť robí v náveznosti na nevyhnutnosť k vlastným hodnotám a tým čo robí, pretože to robila vždy.

The New York Times stavia svoju budúcnosť na predplatnom a nie na reklame. Cieľom je poskytnúť silnú a kvalitnú žurnalistiku, za ktorú si ľudia budú ochotní zaplatiť. Táto startégia zatiaľ funguje.

V roku 2016, špičkoví žurnalisti The New York Times pokrývali viac ako 150 krajín, čo je takmer 80 % všetkých krajín na svete. A ako sa ukázalo, čitatelia sú ochotní zaplatiť si za kvalitné informácie, svedčia o tom aj príjmy z digitálneho predaja, ktorý je za posledný rok omnoho vyšší ako u konkurencie napríklad BuzzFeed, The Guardian, alebo The Washington Post.

Zameranie The New York Times na predplatiteľov pochádza z výzvy pred ktorú je postavený a to zo slabiny na trhu s tlačovou reklamou a zo slabosti tradičných foriem zobrazenia digitálnej reklamy, ale so zameraním pre predplatiteľa.

The New York Times svojim spracovaním, informáciami, investigatívnou žurnalistikou, interaktívnou grafikou, virtuálnou realitou priťahuje publikum, ktoré chcú inzerenti osloviť.
Tieto skutočnosti viedli k vytvoreniu skupiny 2020. Sedem členov spoločnosti strávilo uplynulý rok množstvo času na rozhovoroch so svojimi novinármi, ale aj s novinármi mimo The New York Times, a okrem toho skúmali správanie čitateľov a cieľových skupín.

Pre “ The Times” sú v nasledujúcom období dôležité tri oblasti, ktoré musia prejsť zmenami a to zmeny vo formáte správ, zmeny týkajúce sa zamestnancov a tiež sa musí zmeniť spôsob akým noviny pracujú.

Žurnalistika The New York Times sa musí zmeniť tak, aby zodpovedala a predvídala zvyky, potreby a priania svojich čitateľov v súčasnosti aj v budúcnosti.

Zmeny, ktoré The New York Times plánuje:

Správa musí byť omnoho vizuálnejšia
Hoci „ The Times“ už teraz disponuje kvalitným vizuálnym spravodajstvom, príliš veľká časť ich správ sa stále skladá z množstva textu. Cieľom je teda vniesť do príspevkov viac prvkov vizualizácie, čiže prijať viac odborníkov na vizualizáciu a tiež zvýšiť počet ľudí vo vedúcich pozíciách.

Používať viac druhov digitálnych žurnalistických foriem v písanej práci
Znamená to, že The New York Times potrebuje zahrnúť do digitálnej komunikácie s čitateľmi napríklad e-mailových spravodajcov, výsledkovú tabuľu FAQ, audio, video a iné formy, ktoré ešte len budú objavené.

Potreba nového prístupu k funkciám a službám žurnalistiky
Tento krok spočíva v nasmerovaní redakcie do nových oblasti s cieľom prilákať nových predplatiteľov, čo samozrejme, pritiahne nových inzerentov. Podľa spoločnosti je potenciál skôr v poradenstve ako v tradičných formách. Napríklad môžu pomôcť ľuďom zorientovať sa v nejakej veci, bezprostredne v dobe, keď sa tá vec deje, mení.

Čitatelia „ The Times“ sa musia stať väčšou časťou správ
Vyplýva to z veľkej obľuby ľudí, komentovať a zdieľať svoje príbehy, skúsenosti a mnoho iného medzi sebou. Dobrým príkladom pre spoločnosť je napríklad Facebook.

Zmeny sa týkajú aj zamestnancov
The New York Times zamestnáva najlepších pracovníkov a novinárov vo svete a zostáva preferovaným zamestnávateľom pre mnoho špičkových novinárov a tak to aj musí zostať, no potrebné je zladiť zručnosti týchto novinárov s požiadavkami publicistických ambícií spoločnosti. Cieľom sú zamestnanci, ktorí pritiahnu ešte väčšie množstvo platiacich zákazníkov a sú schopní stať sa vplyvnejším zdrojom informácií.

Zmeny v spôsobe, akým noviny pracujú
Spoločnosť potrebuje reorganizáciu redakcie, aby odrážala jej digitálnu prítomnosť a budúcnosť, teda dostala tento aspekt do popredia viac ako tlačové dedičstvo. „ The Times“ potrebuje redakciu, ktorá bude dynamickejšia a lepšia v riskovaní. Je potrebné, aby riadenie bolo brané vážnejšie a chod novín prebiehal menej inštinktívne.

Úlohy, pred ktorými vedenie The New York Times stojí sú omnoho ťažšie ako úlohy, ktorým čelila v predchádzajúcich generáciách, vzhľadom na rozsah digitálnej revolúcie. Napriek tomu zásadná výzva zostáva rovnaká. Spoločnosť musí byť verná svojim hodnotám a kreatívna pri ich realizácii a musí konať s naliehavosťou.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu