foto: pixabay.com

Vedenie denníka The New York Times vydalo začiatkom mesiaca október rozšírené usmernenia, ktoré stanovujú podmienky používania sociálnych médií pre členov ich vlastnej redakcie.

Nové usmernenia vyzdvihujú dôležitú úlohu, ktorú sociálne médiá v súčasnosti zohrávajú v žurnalistike „Timesov“ a zároveň vyzývajú novinárov, aby sa vyhli vyjadrovaniu straníckych názorov alebo editorializácii otázok, ktoré Timesy pokrývajú.

Denník, samozrejme mal pravidlá pre používanie sociálnych sietí už aj skôr, no teraz v záujme transparentnosti vedenie „Timesov“ vypracovalo úplné pokyny k používaniu sociálnych sietí.

„New York Times je už niekoľko rokov dominantnou silou v sociálnych médiách. Naše redakčné účty majú desiatky miliónov nasledovníkov. Mnohí z našich novinárov majú významný vplyv na sociálnych sieťach Twitter, Facebook, Instagram a iných platformách. Vyjadrenia našich čitateľov, poslucháčov a divákov informujú a zlepšujú naše spravodajstvo. Sme presvedčení, že ak chceme zostať najlepšou spravodajskou organizáciou na svete, musíme udržiavať živú prítomnosť v sociálnych médiách. Musíme si, ale byť istí, že sa zodpovedne angažujeme na sociálnych médiách v súlade s hodnotami našej redakcie. To je dôvod, pre ktorý vydávame aktualizované a rozšírené pokyny pre používanie sociálnych médií. Pokyny boli vypracované v spolupráci s Cliffom Levym, Philom Corbettom a Cynthiou Collinsom a zakladajú sa na skúsenostiach našich novinárov. Prečítajte si ich pozorne a vezmite si ich k srdcu,“ uviedol Dean Baquet, výkonný redaktor,“ úvodný text z novej príručky zverejnil vo svojom článku nytimes.com.

Sociálne médiá zohrávajú dôležitú úlohu v žurnalistike „Timesov“. Na sociálnych platformách môžu novinári a redaktori pracujúci pre toto uznávané vydavateľstvo propagovať svoju prácu, poskytovať informácie v reálnom čase, zbierať a získavať informácie, starať sa o svoje zdroje, spolupracovať s čitateľmi a experimentovať s novými formami komunikácie a ohlasov.

Na druhej strane sociálne médiá predstavujú pre The New York Times aj potenciálne riziká. Ak sú novinári tohto známeho denníka vnímaní ako zaujatí alebo ak sa zapájajú do vyjadrovania svojich názorov na sociálnych médiách, môže to podkopať dôveryhodnosť celej redakcie.

Vedenia denníka neustále pripomínalo zamestnancom redakcie, že je potrebné, aby sa vyhýbali zverejňovaniu akéhokoľvek obsahu na sociálnych médiách, ktorý poškodzuje reputáciu nestrannosti a spravodlivosti „Timesov“.

Podľa nových usmernení budú za dodržiavanie nových pravidiel všetkými zamestnancami zodpovední vedúci jednotlivých oddelení.

Timesy priblížili aj proces, ktorý predchádzal vytvoreniu nových pravidiel

Veľkou pomocou pri tvorbe nových usmernení boli skúsenosti reportérov Yamiche Alcindor, Peter Baker, Rukmini Callimachi, Nick Confessore, Max Fisher, Maggie Haberman, Katie Rogers a Margot Sanger-Katz.

Títo žurnalisti sú zároveň veľmi významnými osobnosťami na sociálnych sieťach a majú bohatú prax s ich používaním, poznajú ich potenciál aj nástrahy.

Nové usmernenia, ktoré musia zamestnanci „Timesov“ dodržiavať sa týkajú napríklad publikovania obsahu na sociálnych médiách, ale tiež odstraňovania nevhodného alebo chybného obsahu, ktorý zverejnili, či linkovania na zdroje, zverejňovania provokatívnych článkov od iných organizácií a tiež napríklad zverejňovania živých vstupov.

Medzi kľúčové body, ktoré musia zamestnanci denníka dodržiavať patrí aj zdržanie sa aktivít, ktoré narúšajú reputáciu „Timesov“.

Zamestnanci v príspevkoch na sociálnych médiách nesmú vyjadrovať názory, podporovať politické názory, podporovať kandidátov, robiť útočné komentáre a iné činnosti, ktoré by mohli poškodiť dobré meno denníka.

Obzvlášť dôležitý pozor si novinári musia dávať na vyjadrenia k témam, ktoré sa denník snaží spracovať nestranne.

„Je dôležité uvedomiť si, že tweety o prezidentovi Trumpovi, ktoré zverejnia naši reportéri a redaktori sú považované za vyhlásenie The New York Times ako inštitúcie, aj keď sú vyslané tými, ktorí takéto vyhlásenia nemajú oprávnenie zverejňovať. Biely dom na toto neberie ohľad. V tomto napätom prostredí musíme byť všetci spolu,“ uviedol Peter Baker k novým smerniciam. Jeho vyjadrenie zverejnili nytimes.com.

Vedenia denníka vysvetľuje v smerniciach aj ďalší dôležitý fakt, ktorý sa týka osobných účtov novinárov. Osobné účty v podstate neexistujú.

Aktivita na zdanlivo osobných účtoch na sociálnych sieťach je spájaná s ich prácou pre denník, čiže aj pri aktivite na týchto účtoch musia byť novinári opatrní. Ich konanie aj v tomto prípade nesmie ohrozovať dobré meno denníka.

Novinári by sa podľa nových smerníc mali vyvarovať aj agresívnych komentárov. Napríklad, ak sú vyjadrenia od verejnosti na ich prácu veľmi agresívne alebo negatívne, odporúča sa na takéto vyjadrenia nereagovať.

Ani blokovanie každej osoby, ktorá sa kriticky vyjadrí k práci novinára nie je na mieste. Samozrejme denník nezakazuje svojim novinárom blokovať osoby, ktoré ho v komentároch hanobia alebo inak osočujú, či inak ohrozujú.

No nejedná sa napríklad len o príkazy, ktoré viac-menej obmedzujú činnosť zamestnancov denníka na sociálnych sieťach. Nové usmernenia obsahujú aj pokyny, ktoré môžu žurnalistom zabezpečiť ochranu.

Napríklad, ak sa niektorý zo zamestnancov počas aktivity na sociálnej sieti cíti ohrozený inou osobou, bezprostredne musí informovať svojho nadriadeného. „Timesy“ majú bezpečnostné postupy, ktorými chránia svojich zamestnancov pred takýmto škodlivými aktivitami.

Aj napriek rozsiahlym usmerneniam, ktoré denník vypracoval k používaniu sociálnych sietí, novinári môžu naraziť na dilemu. Ak si niekto nebude istý tým či môže, alebo nemôže na sociálnej sieti zverejniť nejakú informáciu, ako pomôcka mu poslúži päť otázok, ktoré denník odporúča položiť si ešte pred zverejnením:

• Vyjadril by si rovnaké názory aj v článku písanom pre platformu The New York Times?
• Mohol by sa niekto, kto bude čítať tvoju zverejnenú informáciu, domnievať, že si zaujatý v danej veci, ku ktorej sa vyjadruješ?
• Ak čitateľ uvidí tvoj príspevok a zistí, že si novinár v „Timesoch“, mohlo by to ovplyvniť jeho úsudok o nestrannosti a poctivosti spravodajstva „Timesov“?
• Mohol by tvoj príspevok brániť tvojim kolegom účinne vykonávať ich vlastnú prácu?
• Ak sa niekto pozrie na tvoju nástenku v sociálnych médiách, vrátane linkov a spätných tweetov, mohol by mať pochybnosti o tvojich schopnostiach spracovávať spravodajské témy nestranným a čestným spôsobom?

„Predtým, ako zverejníte svoj príspevok, opýtajte sa sami seba či je to niečo, čo potrebujete povedať alebo je to niečo, čo musíte povedať, alebo je to niečo, čo musíte povedať práve teraz? Ak ani na jednu otázku neodpoviete pozitívne, tak bude lepšie, ak svoj príspevok nezverejníte,“ hovorí Maggie Haberman. Jej cennú radu zverejnil The New York Times vo svojom článku.

Ak si aj po položení nasledujúcich otázok novinár nie je istý svojou aktivitou na sociálnych sieťach, najlepšie urobí, ak sa poradí so svojim nadriadeným.

Okrem usmernení, ktoré upravujú správanie sa na sociálnych sieťach, „Timesy“ pripomínajú svojich novinárom, že aj pri tejto aktivite je po-trebné, aby sa riadili etickým novinárskym kódexom spoločnosti.

Celý článok, ktorý k novým usmerneniam zverejnil The New York Times na svojej platforme, možno považovať za príhovor. V tomto príhovore spoločnosť vysvetľuje prečo pristúpila k týmto opatre-niam, aj to aký je ich význam.

Na záver svojho článku denník vysvetľuje, že uvedené kroky sú vypracované s úsilím dosiahnuť rovnováhu.

Znamená to, že „Timesy“ chcú, aby sa ich novinári realizovali na sociálnych médiách, ktoré sú v súčasnosti cenným nástrojom pri rozvoji denníka.

Zároveň, ale novinári musia prijať nové usmernenia o sociálnych médiách, aby pri ich používaní nedochádzalo ku kontraproduktivite a poškodzovaniu mena spoločnosti.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu