Konanie denníka Plus jeden deň si vyslúžilo pokarhanie od Tlačovej rady Slovenskej republiky. Porušenie etického kódexu novinára rada konštatovala na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí v súvislosti s článkom „Najprv tresty, potom masáž pŕs. Priväzovala učiteľka svojich tretiakov o stoličky?“. V denníku bol uverejnený 22. marca 2014.

Tlačová rada SR zasadla v júni, pričom prijala celkove tri rozhodnutia. V prípade denníka Plus jeden deň uložila najprísnejšiu sankciu. Dôvodom je uvedenie nepravdivých skutočností v článku. Denník tiež nevyhovel žiadosti sťažovateľky o opravu.

Autorka článku písala o učiteľke základnej školy, ktorá mala priväzovať žiakov k stoličkám, mala sa nimi dať hladiť a masírovať, dokonca chytať za prsia a prikazovať im, aby o všetkom mlčali.

Informáciu priniesla aj napriek tomu, že súd preukázal, že učiteľka nekonala nemravne a osobu, ktorá tieto veci tvrdila, zaviazal ospravedlniť sa a vyplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 2000 eur.

To autorka v článku nespomenula, píše sa v rozhodnutí. TASR ho poskytla tajomníčka Tlačovej rady SR Oľga Janíková. „Takisto je nezanedbateľný prehrešok voči Etickému kódexu novinára, že autorka článku neoslovila učiteľku Slávku M., ktorej sa obvinenia dotýkajú,“ konštatovali členovia rady.

Tí na júnovom zasadnutí neuznali ani sťažnosti voči komentáru šéfredaktora denníka SME Matúša Kostolného. Ten bol pod názvom Viera, voľby a trojuholník uverejnený na titulnej strane denníka 27. 3., čo bolo dva dni pred druhým kolom volieb prezidenta SR.

Sťažovateľka Nikola G. z Košíc vytýkala, že komentár nebol nestranný a vyvážený, šéfredaktor ho podľa nej venoval negatívnym postojom k osobe premiéra Róberta Fica. Členovia rady dospeli k záveru, že nedošlo k porušeniu etického kódexu.

„Keďže sa v tomto prípade jedná o komentár, autor má v zmysle dodržiavania slobody tlače právo na svoj názor aj na komentovanie spoločensko-ekonomickej situácie,“ uvádza sa v rozhodnutí. Sťažovateľka namietala aj porušenie volebného moratória. Rada dospela k záveru, že tento problém nemôže riešiť, nakoľko spadá do kompetencie Ústrednej volebnej komisie.

Do tretice rada vyslovila znepokojenie periodikám Mikuláš, mesačník pre obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, a Novinky, spravodajský dvojtýždenník. Etický kódex bol v ich prípade porušený opakovane.

Tajomníčka rady informovala TASR, že tento rok prijali dovedna sedem podnetov na porušenie etického kódexu novinára, ktoré možno považovať za sťažnosť zodpovedajúcu rokovaciemu poriadku rady. O piatich z nich rada už aj rozhodla.

Na svojom zasadnutí 26. februára rada vyslovila upozornenie vydavateľovi Hospodárskych novín v súvislosti s uverejnením článkuTraja župani v platoch preskočili premiéra zo dňa 17. októbra 2013 a upozornenie vydavateľovi schránkových novín Echo v súvislosti s uverejnením inzerátu „Potvrdené, Sloboda a Ivan žiadali od Gogolu fleky v mestskej firme“ dňa 30. októbra 2013.

„Rada rozhoduje neskoro a posudzuje príliš malý počet podaní, o zmysle jej činnosti teda možno mať oprávnené pochybnosti“, vyjadril svoj názor Michael Gold, redaktor masmedialne.info.

Zdroj: TASR

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu