nova_televizia_banner_na_titulku
foto-koláž: Marián LUHA


Tlačová informácia 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 3. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby tv Piešťany spoločnosti TV Stream s.r.o.;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 36 509 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA a DOMA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v desiatich reklamných šotoch odvysielaných v rôznych časoch v období od 7. 12. 2010 do 12. 2. 2011 (vec vrátená z NS SR);

– uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti
s odvysielaním programu Hvězda zvaná Pelyněk dňa 19. 8. 2012 o cca 17:03 hod, ktorý bol štyrikrát prerušený a v čase od 17:00 do 18:00 došlo k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Špeciálne extrémne rodiny 7. 9. 2012;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 100 eur prevádzkovateľovi retransmisie DIGI SLOVAKIA, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR tým, že dňoch 5., 8. a 10. 10. 2012 poskytoval retransmisiu programových služieb NOVA a Prima family prostredníctvom satelitu – služba DIGI TV bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s odvysielaním reklamného bloku dňa 18. 9. 2012 o cca 18:23 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Narnia: Princ Kaspian dňa 16. 12. 2012 o cca 20:24 hod;

– začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie osem súvislých záznamov vysielania z obdobia 5. až 23. 12. 2012 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Barbar Conan klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov dňa 23. 12. 2012 o cca 17:41, 18:41 a 19:52 hod.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu