Nič nepoteší viac, ako dobrý pocit zo seba samého!

Študentský beh je organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. Cieľom podujatia je pripomenúť si novembrové udalosti rokov 1939 a 1989. Udalosti, ktoré zmenili našu spoločnosť a sú pre nás stále významné, či si na ne spomíname, alebo nie 17. novembra 1939 totiž odvážne povstali pražskí vysokoškoláci proti nacizmu a fašizmu šíriacemu sa Európou. O pol storočie neskôr, 17. novembra 1989 to boli opäť mladí ľudia, ktorí spustili proces konca socialistického režimu, vlády jednej – komunistickej strany v bývalom Československu. V tom čase, kto si na to nespomína, študenti bežali pred policajtmi. V dnešnej dobe, našťastie, bežia študenti, a nie len oni, za podpory a ochrany polície.

Hlavnou myšlienkou projektu je podpora športovej aktivity u mladých ľudí, u študentov a všetkých, ktorí si chcú pripomenúť, že v minulosti tiež boli študentmi. Názov Študentský beh v sebe zahŕňa širokú škálu ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k vzdelávaniu, športu a v neposlednom rade chcú stráviť príjemný deň a urobiť niečo pre svoje zdravie. Zabehať si môže prísť každý, každý bol predsa študentom! Pre bývalých študentov, ktorí sú teraz už v dôchodkovom veku, je štartovné zadarmo.

Všetky informácie o behu sú na stránke www.behsity.sk. Registrácia prebieha na stránke www.mojevent.sk. Registrovať sa je možné aj na mieste akcie, vo vestibule Študentských domov Ľ. Štúra od 9:00 do 10:30 hod. Štart behu je o 11:00 hod.

Trasa dlhá 12 500 metrov vedie zo študentského mestečka popri vysokých školách, od Elektrotechnickej fakulty k Prírodovedeckej fakulte, popri FTVŠ pri moste Lafranconi. Beh ďalej pokračuje k nábrežiu Dunaja až k Filozofickej fakulte odkiaľ sa pobeží cez Starý most a vracia sa nazad po petržalskej hrádzi. Záver je cez most Lafranconi späť, až do cieľa v Mlynskej doline. Trať vedie po asfalte.

Zatiaľ najrýchlejší čas na tejto trati dosiahol minulý rok, 43 ročný, Róbert Valiček, z klubu Obalservis Košice, 42 minút a 54 sekúnd.

Za Starým mostom, približne v polovici trate, je pre bežcov pripravená občerstvovacia stanica vo forme teplého čaju, vody Saguaro a jontového nápoja Nuun. V cieli každého čaká malé občerstvenie a pre víťazov zaujímavé ceny od partnerov behu. Ocenení budú traja najlepší z 10 kategórií.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Drahomíra Petrová


Zdroj: Quinta Essentia
foto hore – zdroj: zazitok.sk