Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sprostredkováva svojim čitateľom a verejnosti stretnutie s autorom kníh Mlčanie a Mlčanie II.  Vo štvrtok 6.2.2014 o 17-tej. Srdečne Vás pozývame.

Tibor Eliot Rostas je filozof, výtvarný umelec a hudobník, ktorý sa po skončení štúdia maľby a intermédií na VŠ výtvarných umení venoval réžii dokumentu, pracoval v publicistike TV Markíza a bol režisérom detskej relácie Kakao. Pôsobil tiež ako textár a kreatívny riaditeľ v reklamných agentúrach na Slovensku, za čo získal niekoľko medzinárodných ocenení. Neskôr však svet veľkej reklamy opustil a začal sa venovať vlastnému kreatívnemu štúdiu SOFIAN, zameranému na grafický design a invenciu.

Okrem toho, že je spevákom skupiny Shellwoy a Orpheus Brothers sa aktívne angažuje  v antiglobalistickom hnutí, vyznáva Gándího cestu nenásilného odporu, cestuje a spoznáva krajiny orientálnej kultúry a východnej filozofie a venuje sa pomoci sociálne znevýhodnených.

Kniha Mlčanie Tibora E. Rostasa je zbierkou krátkych rozhlasových zamyslení vysielaných v rádiu Viva, ktoré prelomili ticho a odhalili mýty o našej civilizovanej spoločnosti, prosperite a demokracii, aby tak preklenuli vákuum spoločenského a mediálneho mlčania o témach, o ktorých sa nesmie hovoriť.

Rostasov knižný debut Mlčanie sa dostal na slovenskom knižnom trhu medzi bestsellery, pričom kniha spôsobila medzi čitateľmi veľký ohlas, ale aj rozruch.

Nedávno vyšlo jeho pokračovanie s názvom Mlčanie II.

Autor Mlčania vo svojich zamysleniach pomenúva mnohé vážne problémy, ktoré sužujú dnešný svet ako napríklad koncentrácia moci v rukách úzkej skupiny ľudí, rast nezamestnanosti a jej dôsledky na dôstojnosť života ľudí, vojnové konflikty atď. Nevyslovuje tu žiadne súdy, nesnaží sa nám vnútiť jedinú správnu interpretáciu udalostí, ale naopak nás nabáda k tomu, aby sme v hľadaní pravdy dokázali nájsť východisko a cestu zo zložitej situácie dnešného globalizovaného sveta.

Súčasťou podujatia bude prezentácia, predaj kníh a autogramiáda.

KDE?: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – čitáreň, Rázusova 1, 918 20  Trnava

KEDY?: 6. február 2014 /štvrtok/, 17:00

Vstup voľný.

 

Zdroj: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave