Televízia JOJ chcela odštartovať svoju novú detskú stanicu ŤUKI TV priamo na Medzinárodný deň detí 1. júna, preto spustila vysielanie skôr, aj keď v tom čase ešte nemala licenciu. Rada pre vysielanie a retransmisiu monitorovala vysielanie televízie až v dňoch 3. až 8. júna a zistila, že nová televízia začala vysielať bez licencie.

Rada uložila televízii pokutu. JOJ Group svoje konanie obhajovala a tvrdila, že ide len o „skúšobné“ vysielanie, zákon však takýto pojem nepozná.

Televízia môže začať vysielať, až keď má pridelenú licenciu. Tú jej Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila, v zmysle podanej žiadosti televíziou, na svojom zasadnutí 9. júna a len zhodou okolností v rovnaký deň začala Rada voči televízii aj správne konanie pre porušenie zákona (vysielanie bez licencie).

Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. zákona o vysielaní a retransmisii „Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje; to sa nevzťahuje na analógové vysielanie osôb podľa § 2 ods. 3 a 4 a na analógové vysielanie vysielateľa na základe zákona a vysielanie prostredníctvom internetu.“ Výnimka zo zákona sa na JOJ Group nevzťahuje.

Rada udelila televízii pokutu vo výške 2 tisíc eur, keď posudzovala závažnosť porušenia zákona i dĺžku trvania. Rada mohla rozhodnúť o udelení napomenutia, ale i pokute vo výške od 1659 eur do 165 969 eur. Rozhodla sa pre pokutu na spodnej hranici.

Novú detskú televíziu Ťuki vytvorila televízia JOJ na objednávku pre spoločnosť Slovak Telekom. Je dostupná exkluzívne len v ponuke Slovak Telekomu. Diváci ju môžu sledovať na Magio TV šírenej cez pevnú sieť operátora alebo v satelitnej televízii Magio Sat.

Televízia ponúka vo svojom vysielaní rozprávky pre deti v slovenčine, napr. Počkaj zajac!, O lúpežníkovi Rumcajsovi a O škariatkovi Racochejlovi.

Prečítajte si aj môj článok > Spoločnosť JOJ Media House vstupuje na slovenský rádiový trh

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu