beseda Rapos (Kopcani I.) 1
Dušan Rapoš (foto: Ivan Kopčáni)

TRNAVA 14.3.2013 – Včera sa v priestoroch kina OKO v Trnave uskutočnila beseda so slovenským režisérom Dušanom Rapošom. Tento všestranný umelec, autor filmových i hudobných diel zavítal na pôdu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dušan Rapoš, slovenský režisér, scenárista a hudobný skladateľ bol prvým hosťom na pôde fakulty, ktorý sa predstavil v rámci cyklu podujatí s názvom Umelecký večer s… V úvode prednášky boli predstavené jeho najúspešnejšie diela, séria filmov Fontána pre Zuzanu, rozprávka Falošný princ, kultový dokument Karel Kryl- Kto jsem. a tiež balet Deti Titanicu, vytvorený v spolupráci s umelcami z USA. Beseda s Rapošom, ktorý v súčasnosti začal pôsobiť i ako pedagóg na Fakulte masmediálnej komunikácie, sa niesla v príjemnej atmosfére a bola ukončená premietaním autorovho filmu Utekajme, už ide!

„Film je druh kreativity, ktorý by mal zasiahnuť čo najväčšiu časť publika,“ vyjadril Rapoš svoj názor na filmové umenie a hranicu medzi tým, čo je oceňované širokou verejnosťou alebo filmovými kritikmi. On sám sa drží zásady tvoriť pre „svojich“ divákov, tých ktorí vedia oceniť jeho pozitívny prístup k umeniu a životu vôbec a tiež jeho hravosť v umení. „Mladosť má silu vidieť humornú stránku všetkých aspektov života, mladí majú robiť pozitívny film pre svoju generáciu.“ Týmto nepriamo prezentoval i svoj pohľad na súčasné umenie mladých, ktoré je podľa neho v niektorých prípadoch príliš negatívne a teda naopak, malo by ľudí povzbudzovať a motivovať. Podľa Rapoša „dobrý film položí otázku, prerozpráva príbeh, prípadne zabaví, no nedáva nám odpovede a rady do života.“

Počas besedy sa Rapoš venoval i svojim plánom do budúcnosti.  Svoje pedagogické pôsobenie na Fakulte masmediálnej komunikácie odôvodnil „potrebou odovzdať mladým ľuďom to, čo on sám vie, čo zažil a s čím má skúsenosti.“ V krátkosti prezentoval i svoj nový filmový projekt, hudobný film pre mladých a o mladých. Na jeho tvorbe plánuje spolupracovať s mladým americkým skladateľom a jeho cieľom je vytvoriť syntézu modernej tanečnej a klasickej vážnej hudby. Rapošove plány do budúcna však zostávajú otvorené, v súčasnosti je jeho prioritou úspešné vedenie Ateliéru réžie vyučovaného na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk
www.fmk.ucm.sk

REKLAMAadv.: