Ilustračná foto: pixabay.com

Sociálna sieť Facebook má podľa zistení The Guardian viac ako 100 interných príručiek, vývojových diagramov a tabuliek, ktoré poskytujú bezprecedentný pohľad na to ako sociálna sieť riadi a zmierňuje dopady príspevkov, ktoré sa týkajú obzvlášť citlivých tém.

Násilie, nenávistné prejavy, terorizmus, pornografia, rasizmus a sebapoškodzovanie, dokonca aj zápasenie alebo kanibalizmus, to všetko sú oblasti, pre ktoré má sociálna sieť Facebook vypracované tajné pravidlá a pokyny, na základe ktorých rozhoduje o tom, aké príspevky môžu užívatelia zverejniť. Informácie o vlastnom investigatívnom vyšetrovaní zverejnil The Guardian.

Údaje, ktoré sa podarilo nazhromaždiť tímu The Guardian zobrazujú ťažkosti, ktorým čelia vedúci pracovníci pri reagovaní na nové výzvy ako je napríklad „revenge porn“ (sexuálne obrázky alebo videá, ktoré sú vytvorené v rámci akejsi pomsty medzi partnermi a ktoré sú bez súhlasu danej osoby alebo osôb šírené prostredníctvom akéhokoľvek média) alebo výzvy moderátorov, ktorí hovoria, že sú zahltení množstvom práce a na rozhodnutie o príspevkoch majú veľakrát iba 10 sekúnd.

Ako povedal jeden zo zdrojov pre The Guardian: „Facebook nemôže udržať kontrolu nad svojim obsahom, pretože je veľmi veľký a rastie veľmi rýchlo.“

Veľa moderátorov má obavy z nesúdržnosti a zvláštnosti niektorých postupov, napríklad tých, ktoré sa týkajú sexuálneho obsahu sú najzložitejšie a najviac mätúce.

Jeden z dokumentov vypovedá o tom, že Facebook recenzuje viac 6,5 milióna správ za týždeň, ktoré sa týkajú potencionálne falošných účtov, čiže nie sú vytvorené skutočnými osobami.

Na jednej strane je na sociálnu sieť vyvíjaný tlak, aby v kontrole príspevkov robila viac, na druhej strane hrozí, že Facebook sa stane najväčším cenzorom na svete, čo môže ohroziť slobodu prejavu.

Dokumenty, ktoré dodali The Guardian moderátori Facebooku v rozsahu posledného roka poukazujú na naozaj obrovské dilemy, ktoré pri svojej práci musia títo ľudia riešiť.

V príspevkoch sa nesmie objaviť napríklad veta:

„Niekto strieľal na Trumpa.“ – Takýto príspevok musí byť vymazaný, pretože Trump ako „hlava“ štátu je v chránenej kategórii.

Ale paradoxne napríklad takéto vety sú úplne v poriadku:

„Kopni človeka s červenými vlasmi.“
„Schmatni tú pobehlicu za krk a uisti sa, že všetok tlak sústredíš na stred jej hrdla.“

V jednom z uniknutých dokumentov, Facebook priznáva, že na internete ľudia radi používajú násilnícky jazyk, aby vyjadrili svoju frustráciu aj z toho dôvodu, že v tom nevidia žiadne nebezpečenstvo. Preto je veľmi ťažké rozlíšiť hranicu, kedy je vyjadrenie neškodné a kedy už ide o nevhodný obsah.

Monika Bickert, riaditeľka GPM spoločnosti Facebook pre The Guardian povedala, že služba má takmer dve miliardy užívateľov a bolo ťažké dosiahnuť konsenzus v tom, čo povoliť a čo nie. Niektoré útočné komentáre môžu niekedy v danom kontexte porušovať zásady Facebooku a niekedy nie.

Nejasnosti sú aj v ďalších citlivých témach ako násilná smrť, zobrazovanie nesexuálneho fyzického zneužívania detí a týranie zvierat.

Napríklad v interných dokumentoch z Facebooku, do ktorých sa podarilo The Guardian nahliadnuť sa hovorí, že videá zobrazujúce násilnú smrť sú znepokojujúce, no môžu pomôcť vytvoriť povedomie, znalosť o problematike.

Takéto príspevky by mali byť skryté pred maloletými, no nie je vhodné ich automaticky odstrániť, pretože môžu byť prínosom pri vytváraní povedomia o sebapoškodzovaní, duševných chorobách, vojnových zločinoch alebo iných dôležitých otázkach.

V otázke zverejňovania obrázkov, ktoré zobrazujú nesexuálne zneužívanie detí, Facebook vysvetľuje, že v týchto prípadoch existujú situácie, kedy môže byť zobrazovanie takéhoto obsahu pomocou pre samotné dieťa.

Napríklad dieťa z fotografie môže byť identifikované a zachránené, samozrejme, každý takýto príspevok by mal obsahovať varovanie o znepokojujúcom obsahu. Odstránené sú, ale príspevky, ktorých spracovanie oslavuje takéto správanie voči deťom.

Facebook napríklad dovoľuje zobrazovať aj týranie zvierat, všetko v snahe zvýšiť povedomie ľudí o takomto neprijateľnom správaní. Obzvlášť extrémne znepokojujúce posty môžu byť označené ako nevhodné pre citlivé povahy, no nie odstránené. Aj v tomto prípade sú odstránené len príspevky, ktorých spracovanie oslavuje takéto správanie voči zvieratám.

Hoci je pravda, že posudzovať aký obsah môže byť zverejnený a aký nie, je v prípade sociálnej siete veľmi ťažké.

Niektorí kritici v USA aj v Európe požadujú, aby sociálna sieť bola regulovaná rovnakým spôsobom ako hlavné vysielacie spoločnosti a vydavatelia, niektoré štáty už dokonca podnikajú aj prvé kroky k zavedeniu kontrolných a sankčných pravidiel a to nielen pre spoločnosť Facebook.

Facebook sa zároveň vyjadril, že si uvedomuje svoju zodpovednosť k spoločnosti. Aj naďalej bude investovať do zvyšovania bezpečnosti na svojej platforme, potrebuje k tomu, ale pomoc samotných užívateľov a to najmä v tom, že ľudia budú nahlasovať príspevky, ktoré porušujú štandardy sociálnej siete.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu