Medzinárodná organizácia NATO Strategic Communications Centre of Excellence upozorňuje na to, že vládne iniciatívy v boji proti dezinformáciám sa zameriavajú najmä na obmedzovanie slobody prejavu.

NATO Strategic Communications Centre of Excellence je medzinárodne ustanovená organizácia akreditovaná medzivládnou obrannou organizáciou NATO, ktorá ale nepodlieha štruktúram NATO a nie je ani podriadená iným jednotkám NATO.

Sociálne médiá sa stali nebezpečným prostriedkom na šírenie dezinformácií rôzneho charakteru. Od roku 2016 viac ako 43 krajín po celom svete navrhlo alebo zaviedlo opatrenia zamerané na boj proti ovplyvňovaniu na sociálnych médiách. Informácie zverejnil portál EU vs Disinfo.

Manipulácia s verejnou mienkou v on-line prostredí sa stáva čoraz naliehavejším politickým problémom. Je potrebné hľadať spôsoby ako predchádzať tomuto negatívnemu trendu, no väčšina prístupov je podľa NATO Strategic Communications Centre of Excellence zameraná príliš jednostranne.

NATO Strategic Communications Centre of Excellence vypracovala o sociálnych médiách a ich negatívnych vplyvoch štúdiu.

Sú v nej nariadenia prijímané v krajinách rozdelené do viacerých kategórii: odstraňovanie obsahu prostredníctvom sociálnych mediálnych platforiem, transparentnosť on-line reklám, ochrana údajov, kriminalizácia dezinformácií, rozšírenie definície nezákonného obsahu, mediálna gramotnosť a kontrola obsahu, novinárske kontroly, parlamentné vyšetrovanie, vytváranie jednotiek počítačovej bezpečnosti a monitorovanie iniciatív.

Medzi krajiny, ktoré už zaviedli sankcie za šírenie podvodného a zavádzajúceho obsahu patrí aj Írsko, Austrália, Taliansko. Chorvátsko napríklad financovalo podporný program pre zvýšenie mediálnej gramotnosti, USA vedie vládne vyšetrovanie vo veci ruského zásahu do prezidentských volieb a krajiny G7 rozvíjajú mechanizmus rýchlej reakcie na boj proti dezinformáciám a zahraničným zásahom vo volebných procesoch.

Podľa autorov štúdie sú, ale všetky tieto opatrenia zamerané najmä na reguláciu slobody prejavu v sociálnych médiách. Iniciatívy nie sú vôbec zamerané na riešenie hlbších systémových problémov, ktoré spočívajú v pokusoch ovplyvniť verejnú mienku v on-line prostredí.

V tomto smere by mali vlády jednotlivých krajín požadovať väčšiu zodpovednosť a spoluprácu zo strany sociálnych médií.

Vlády by sa mali vzdať opatrení zameraných na kontrolu on-line obsahu. Namiesto toho, by mali spolupracovať na vývoji globálnych noriem a osvedčených postupov v oblasti ochrany údajov, algoritmickej transparentnosti a etického produktového dizajnu.

Opatrenia v oblasti prevencie na sociálnych médiách zaviedla aj Európska únia vo forme Akčného plánu.

Jeho úlohou je zabezpečiť, aby technické spoločnosti dodržiavali „Kódex postupov Európskej komisie“. Dokument zaväzuje on-line platformy na zvýšenie transparentnosti v oblasti politickej reklamy a obmedzovanie vytvárania falošných účtov.

Dodržiavanie a uplatnenie Kódexu postupov je obzvlášť dôležité v súvislosti e európskymi voľbami, ktoré sa budú konať v máji 2019.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu