Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 8. marca 2019 prvé tohtoročné – jarné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch.

Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 21. mája 2019.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 3. apríla 2019,
do 14:00 hod. a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených 20 rozhlasových frekvencií.
Z uvedeného počtu je 10 frekvencií novozaradených, ktoré sú individuálne skoordinované.

Dve frekvencie sa uvoľnili po radio.MAX, ktoré koncom februára 2019 ukončilo vysielanie a tak spoločnosť MAXMEDIA, s.r.o. požiadala Radu o odňatie licencie.

Šesť frekvencií zaradených do výberového konania do konca roka 2020 využíva vysielateľ Marián Dokupil – Doko Media, na vysielanie programovej služby Rádio MUZIKA.

Vysielateľ ich v nasledujúcom roku bude využívať už 16. rok, čo je maximálna doba. Po jej uplynutí musí vysielateľ požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Do jarného výberového konania Rada zaradila aj dve frekvencie, ktoré v jesennom výberovom konaní v roku 2018 zostali nepridelené. Jednou je frekvencia 93,9 MHz Michalovce, ktorá bola pôvodne pridelená Rozhlasu a televízii Slovenska pre účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi Rada na jeho vlastnú žiadosť v apríli 2018 odňala.

Druhou je frekvencia 99,6 MHz Žarnovica, ktorá bola v minulosti odňatá spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. z dôvodu jej nevyužívania. Vzhľadom na technické parametre je však vhodná len pre vysielanie programovej služby Rádio One.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

Novozaradené frekvencie
Humenné 95,0 100  
Košice 102,5 500 Prideliteľné spoločne
Prešov 102,7 250
Plešivec 89,6 500  
Poprad 106,6 200  
Moldava nad Bodvou 105,8 200  
Rožňava 90,5 250  
Stará Ľubovňa 97,4 500  
Staré Hory 95,2 2  
Trnava 107,2 50  
Opakovane zaradené frekvencie
Michalovce 93,9 250  
Žarnovica 99,6 200 Prideliteľné len Rádiu One
Frekvencie po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o.
Nové Zámky 98,7 1000  
Nitra 101,0 100  
Frekvencie po spoločnosti Marián Dokupil – DOKO MEDIA
Púchov 88,3 300 Prideliteľné spoločne
Dubnica nad Váhom 88,5 150
Trenčín 89,8 30
Trenčín 92,8 500
Bánovce nad Bebravou 96,9 500
Považská Bystrica 104,4 300

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu