Ilustračná fotografia: pixabay.com

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 17. septembra 2018 druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie.

Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch.

Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. november 2018.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 12. októbra 2018, a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06  Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených 30 rozhlasových frekvencií. Na 19 z nich v súčasnosti vysiela Rádio Anténa Rock na základe licencie držiteľa GES Slovakia, s.r.o. platnej do júla 2020, na šiestich Rádio SiTy  na základe licencie držiteľa SITY MEDIA s.r.o., ktorá je platná do mája budúceho roka.

Vzhľadom na zákonné lehoty musí Rada tieto frekvencie zaradiť do výberového konania v predstihu. Obaja vysielatelia ich totiž v nasledujúcom roku budú využívať už 16. rok, čo je maximálna doba, počas ktorej zákon umožňuje držať licenciu na vysielanie  rozhlasovej programovej služby jednému subjektu.

Po jej uplynutí musí vysielateľ požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia. Viaceré z frekvencií je vzhľadom na technické parametre možné prideliť len spoločne.

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj frekvenciu 93,9 MHz Michalovce, pôvodne pridelenú Rozhlasu a televízii Slovenska pre účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi Rada na jeho vlastnú žiadosť v apríli tohto roka odňala.

Dve frekvencie – 88,2 MHz Námestovo a 96,3 MHz Stará Turá sú individuálne koordinované, zvyšné dve frekvencie boli zaradené už v skorších výberových konaniach, neboli však pridelené.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania:

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu