V posledných desaťročiach sa myslenie ľudí zmenilo. Intuitívne, náboženské alebo magické tendencie v ľudskom rozhodovaní postupne nahradilo analytické myslenie a vedecké myslenie. Najmä v západných civilizáciách je tento trend veľmi silný.

Intuícia a rozhodovanie na základe pocitov sa dnes považuje za mylné až rozmarné. Podľa informácií, ktoré priniesli The Conversation sa ale intuitívne a analytické myslenie navzájom dopĺňajú.

Výsledky výskumu poukazujú na to, že mozog je niečo ako prediktívny stroj. Mozog neustále porovnáva prichádzajúce zmyslové informácie a práve získané skúsenosti so skúsenosťami a znalosťami, ktoré už má uložené v pamäti. Vedci to nazývajú „prediktívny rámec spracovania“.

Porovnávanie práve získaných skúseností s tými, ktoré už má človek uložené v pamäti sa deje automaticky a podvedome. Čím má človek viac skúseností a znalosti, tým je jeho intuícia spoľahlivejšia. Je to podobné ako pri kreativite.

Tieto dva typy myslenia sa v skutočnosti vzájomne dopĺňajú a dokonca môžu pracovať aj súčasne. Skutočnosť, že intuícia je podstatnou súčasťou analytického rozhodovania je dôležitá aj v marketingovej psychológii.

Marketéri musia pri tvorbe reklamnej stratégie rovnocenne pracovať s emóciami, intuíciou aj posolstvom.

V psychológii je intuitívne myslenie popísané ako automatické, rýchle a podvedomé. Analytické myslenie je naopak definované ako pomalé, logické a vedomé.

S veľkou pravdepodobnosťou možno tvrdiť, že z týchto štýlov myslenia je vždy jeden dominantnejší. Pri intuitívnom myslení je, ale veľmi ťažké definovať kedy sa deje, pretože intuitívne myslenie a rozhodovanie je podvedomé. Človek si intuíciu vo svojom rozhodnutí ani nemusí uvedomiť.

Dokonca aj prevratný výskum sa môže začať na intuícií, ktorá vedie vedcov k inovatívnym myšlienkam a hypotézam a ich následnému overovaniu.

Digitálny marketing, ktorý je momentálne v oblasti marketingu veľmi dominantný má korene v ľudskej psychológii a správaní. Podľa zistení adweek.com výrobky, služby a nákupné potreby sa budú aj naďalej vyvíjať.

Na druhej strane ľudské správanie sa bude meniť oveľa pomalšie. Pre marketingový úspech bude vždy dôležité zostať na vrchole marketingových trendov.

Použitie nadčasových neuropsychologických princípov pri marketingovej stratégii bude mať trvalý vplyv na celkový zážitok publika z propagovanej značky. Medzi nadčasové neuropsychologické princípy jednoznačne patrí popri analytickom myslení aj intuitívne myslenie.

Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu