Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa dohodla s ministerstvom vnútra, stavebníkom nemocnice sv. Michala, na vytvorení novej ulice. Nová komunikácia by sa mohla volať Ulica Júliusa Satinského.

V Starom Meste vznikne nové prepojenie pre chodcov smerom k Dunaju. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a Ministerstvo vnútra SR, ktoré je staviteľom nemocnice sv. Michala, sa dohodli na realizácii novej komunikácie.

Vznikne medzi novou budovou nemocnice od Rajskej ulice ku Klemensovej ulici. Slúžiť bude peším a na zásobovanie nemocnice.

Ministerstvo projektom vyšlo v ústrety mestskej časti Staré Mesto, na vlastné náklady tiež presťahuje existujúcu trafostanicu na nové miesto, čím vznikne priestor na novú ulicu.

Starostka Táňa Rosová sa na rokovaní o pripravovaných zmenách s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom zhodli, že by mohla niesť meno Júliusa Satinského.

Nová Nemocnica sv. Michala bude stáť na miestach bývalej nemocnice ministerstva vnútra medzi ulicami Lazaretská, Cintorínska a Rajská.

Výstavba sa začala v septembri minulého roka, nemocnica by mala v modernej osemposchodovej budove so 110 lôžkami otvoriť svoje brány o dva roky. Bude tu sídliť aj 50 ambulancií s 30 odbornosťami.

Zdroj: Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto