Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) funguje už dva roky s vyrovnaným rozpočtom a neprodukuje nové straty, jeho ďalší rozvoj však nie je možný bez zmeny financovania. Systémovým riešením by bolo napríklad navýšenie koncesionárskeho poplatku a infláciu, čo by RTVS umožnilo spustiť tretiu programovú službu zameranú na šport a spravodajstvo. Na dnešnom zasadnutí Rady RTVS to uviedol generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Konštatovanie o potrebe systémovej zmeny financovania RTVS následne Rada RTVS odobrila záverečným uznesením. „Nikto z nás nepochybuje, že zrejme dozrel čas na zmenu. Som presvedčený, že optimálna cesta je zvýšenie úhrad za služby poskytované verejnosti,“ uviedol na rokovaní predseda Rady Igor Gallo. Zároveň pripomenul, že koncesionársky poplatok nebol dvanásť rokov zvyšovaný ani o infláciu.

Navýšenie poplatkov za služby poskytované verejnosti považuje za najschodnejšiu cestu riešenia financovania RTVS aj Václav Mika. Medzi iné možnosti podľa neho patrí pôvodná legislatíva, ktorá počítala s financovaním RTVS zo štátneho rozpočtu, návrat k reklame ako jednému zo zdrojov príjmov a teda zvýšeniu reklamy, alebo navýšenie zmluvy so štátom. Zmluva so štátom by sa však podľa neho musela principiálne zmeniť, keďže dnes sa na jej základe financujú len niektoré, vopred definované služby RTVS a na iné ciele sa tieto zdroje využiť nedajú. Štátne financovanie naráža aj na potrebu konsolidácie štátneho rozpočtu a problematické by bolo aj zvýšenie zákonného limitu na reklamu.

„Ďalší rozvoj RTVS bez zmeny financovania asi nie je možný. Rada ma zaviazala hľadať riešenia,“ povedal Václav Mika. „Aj keď som bol vo výbore parlamentu so správou o činnosti, prierezovo tam zaznievalo, že treba riešiť financovanie,“ dodal. „Zámerne som použil aj európske štandardy, ktoré hovoria o tom, že viac ako 65 percent zdrojov väčšiny vysielateľov v Európskej vysielacej únii sú zdroje z príjmov z úhrad za služby alebo koncesií,“ konštatoval generálny riaditeľ RTVS.

„V tomto kontexte netreba hovoriť len o zvýšení, ale napríklad iba o takom kroku, ktorým by bolo započítanie inflácie za obdobie dvanásť rokov. Nenašli sme takú platbu v rámci spoločnosti, štátnych firiem a rôznych typov organizácií, kde by poplatok nebol dvanásť rokov zvyšovaný, valorizovaný, alebo dotknutý infláciou. Na druhej strane, všetky naše výdavky sú spojené s infláciou. Len samotné premietnutie inflácie za toto obdobie by bolo pre RTVS systémovým riešením,“ dodal. „Keby mal poplatok v sebe infláciu, dnes sme na 6,95 eura. Nehovorím, že je to suma, ktorú navrhujem, hovorím, že keby mal poplatok v sebe infláciu, dnes sme na sume 6,95,“ podčiarkol generálny riaditeľ RTVS. Aktuálna výška poplatku za služby RTVS poskytované verejnosti je 4,64 eura.

Podľa Václava Miku zákon už dnes rieši sociálne dosahy koncesionárskych poplatkov na sociálne znevýhodnené skupiny občanov, poplatky sú im znížené alebo odpustené. Zvýšenie úhrad za služby poskytované verejnosti by navyše podľa neho znížilo závislosť RTVS od štátneho rozpočtu.

„Chcel by som najskôr získať odbornú a širokú verejnosť, samozrejme, aj politické spektrum,“ konštatoval v súvislosti s ďalšími krokmi RTVS Václav Mika. Zvýšenie úhrad za služby verejnosti je totiž možné len legislatívnou zmenou.

„Bez zmeny financovania sa budúce fungovanie RTVS nedá zabezpečiť, nekonštatujem to ja, ale Rada a odborníci,“ pokračoval Václav Mika. Dodal, že pri premietnutí inflácie do koncesionárskeho poplatku by RTVS mohla v krátkom čase priniesť pre divákov pridanú hodnotu nielen v podobe tretieho programu, ale aj nových programových typov.

 

Zdroj: TASR, zdroj titulkovej grafiky: RTVS

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu