ilustračná fotografia: pixabay.com

Mestské, radničné či obecné noviny, ktoré vychádzajú v mnohých mestách a obciach na Slovensku, sú podľa prieskumu Transparency International Slovensko zväčša len hlásnymi trúbami primátorov a starostov.

Dnes už takmer každé mesto a dokonca aj menšie či väčšie obce investujú peniaze do vydávania mestských či obecných novín.

Niekde tieto noviny vychádzajú v pravidelných intervaloch, niekde len sporadicky, v závislosti na nazbieraní dostatočného materiálu na zverejnenie, či financií.

Mnoho obyvateľov, aktivistov, miestnych novinárov, opozičných politikov alebo jednoducho osôb, ktoré sa zaujímajú o dianie v danej lokalite, ale poukazujú na skutočnosť, že tieto noviny a ich obsah sú len akousi reklamou alebo pozitívnou propagáciou daného vedenia mesta či obce.

Účelom týchto novín by ale malo byť objektívne informovanie o dôležitých samosprávnych témach, ktoré sa neobjavujú v komerčných médiách.
Nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko nedávno zverejnila výsledky projektu, v ktorom sa organizácia zamerala na podrobnejšie zmapovanie a porovnanie úrovne radničných novín na Slovensku.

Inšpiráciu na realizáciu projektu čerpala Transparency International Slovensko z obdobného projektu českého združenia Oživení.

„Na základe ich overenej metodiky sme sa zamerali na podrobné hodnotenie užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru novín v 100 najväčších mestách na Slovensku. Do porovnania sme napokon zaradili 83 samospráv, ktoré vydali alebo financovali za posledné dva roky aspoň päť čísel radničných novín,“ uvádza sa v správe Transparency International Slovensko.

Z hodnotenia, v ktorom sa Transparency International Slovensko zamerala na viacero pozitívnych i negatívnych faktorov ako sú podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora a vedenia mesta či podiel zmienok poškodzujúcich oponentov, vyplynulo, že až tri štvrtiny mestských periodík sú skôr propagandou.

Porovnanie bolo uskutočnené na základe rovnováhy medzi pozitívnymi a negatívnymi ukazovateľmi, ak by v periodiku panovala úplná rovnováha jeho skóre by dosiahlo 50 % (Index Benefit).

Väčšina radničných novín dosiahla skóre 45%

Analýza ukázala, že priemerné skóre radničných novín na Slovensku je iba 45 % a z 83 periodík až 61 nedosiahlo rovnovážnu hranicu 50 %.

Z obsahu 415 hodnotených periodík vyplynulo, že až 60 % z nich popisuje dianie v meste príliš optimisticky a subjektívne. Hoci hodnotenie zvyšných 40 % periodík dopadlo o niečo lepšie, aj tu sa ukázalo, že alternatívnym názorom bolo z plochy pre samosprávne témy venovaných iba 1,9 % a článkom o zamýšľaných rozhodnutiach radnice, ktoré môžu obyvatelia ešte ovplyvniť iba 2 %.

Najprínosnejšie sú noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto

Zo všetkých skúmaných periodík sú podľa Transparency International Slovensko, najprínosnejšie noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, ktoré samosprávnym témam venovali až 40 % svoje plochy a v rámci nej vyčlenili 9 % pre polemické názory a približne 7 % témam o zamýšľaných rozhodnutiach.

Väčšina mestských novín na Slovensku je len propagandou - Graf- Transparency International Slovensko
Zdroj: Transparency International Slovensko

Väčšina obsahu týchto novín je o iných záležitostiach ako o činnosti radnice a vedenie samosprávy je prezentované len v minimálnom rozsahu.

Na druhej strane sa ukázalo, že najmenej užitočné pre verejnú kontrolu sú rimavskosobotské Gemerské zvesti a Humenské noviny.

Hoci Humenské noviny patrili v podiele samosprávnych tém na prvé miesto, ich obrovské negatívum spočíva v tom, že tamojšia primátorka využíva tento priestor na napádanie svojich oponentov, bez toho, aby im noviny dali možnosť na ich vyjadrenie.

Celkovo noviny prinášajú iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia v nich úplne chýba, okrem toho obsahujú pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propagujú vedenie radnice abnormálne často.

Zlepšenie spočíva v nestrannej redakčnej rade

Novela tlačového zákona, ktorú v rámci zlepšenia kvality radničných periodík prijala Česká republika sa ukázala ako nedostatočná.

Podľa Transparency International je okrem novely tlačového zákona dôležité pokračovať v meraní užitočnosti radničných novín, vyvíjať tlak na zvyšovanie ich kvality, dôležitý je aj tlak zo strany komunálnych politikov, ale i voličov na zriadenie nestrannej redakčnej rady alebo iniciovanie podobných opatrení, ktoré zabezpečia vyrovnaný obsah novín, ktorý nebude tendenčný a jednostranný.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu