Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

V stredu 21. novembra po predchádzajúcom ústnom vypočutí žiadateľov, Rada rozhodla o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Najviac frekvencií, devätnásť, získal vysielateľ GES Slovakia, s.r.o.

Ide o frekvencie, na ktorých spoločnosť v súčasnosti vysiela programovú službu Rádio Anténa Rock. Keďže je spoločnosť držiteľom licencie na vysielanie už 16 rokov, zo zákona licenciu už nebolo možné viac predĺžiť. O frekvencie sa z toho dôvodu musela uchádzať vo výberovom konaní opätovne. Rada udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov.

V podobnej situácii bola aj spoločnosť SITY MEDIA, s.r.o. Keďže platnosť licencie na vysielanie programovej služby Rádio Sity končí v máji 2020, spoločnosť sa o frekvencie na ktorých doposiaľ vysiela musela znova uchádzať vo výberovom konaní. Rada na základe ústneho vypočutia udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov.

Spoločnosť D.EXPRES, k.s. (Rádio Expres) získala frekvenciu 96,3 MHz Stará Turá. Vysielateľ D.EXPRES, k.s. je zároveň aj koordinátorom frekvencie.

Dve frekvencie, frekvenciu 88,2 MHz Námestovo a 88,2 MHz Žilina získal uchádzač o novú licenciu na vysielanie – Michael Schwarz, ktorý žiadal o licenciu ako fyzická osoba. Michael Schwarz spustí programovú službu s názvom RÁDIO PORTUS.

Spoločnosť MIRJAM s.r.o., ktorá sa pôvodne uchádzala o tri frekvencie s plánom spustiť vysielanie programovej služby zameranej prevažne na náboženské programy, svoju žiadosť o ich pridelenie vzala späť.

Nepridelená zostala frekvencia 99,6 MHz Žarnovica, keďže sa o ňu neprihlásil žiaden záujemca. Túto frekvenciu Rada v minulosti odňala z dôvodu jej nevyužívania spoločnosťou RADIO ONE, s.r.o.

Vzhľadom na technické parametre je však vhodná len pre vysielanie programovej služby Rádio One. Druhou nepridelenou frekvenciou je frekvencia 93,9 MHz Michalovce. Spoločnosť Šírava, s.r.o., ktorá sa o ňu uchádzala svoju žiadosť vzala späť.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov jarného výberového konania:

Lokalita Frekvencia

[MHz]

Žiadateľ
Nové mesto nad Váhom 92,4 MHz  

 

GES Slovakia, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

GES Slovakia, s.r.o.

Košice 94,8 MHz
Považská Bystrica 95,1 MHz
Snina 95,9 MHz
Piešťany 97,3 MHz
Banská Bystrica 97,6 MHz
Bratislava – Devínska 97,6 MHz
Čadca 98,1 MHz
Martin 98,7 MHz
Žilina 98,7 MHz
Ružomberok 98,8 MHz
Bratislava 100,3 MHz
Trenčín 100,3 MHz
Rimavská Sobota 102,4 MHz
Prešov 105,2 MHz
Poprad 107,3 MHz
Nitra 88,8 MHz
Rožňava 89,0 MHz
Lučenec 89,1 MHz
Bratislava 89,7 MHz SITY MEDIA, s.r.o.
Galanta 92,1 MHz
Bratislava 4 92,3 MHz
Bratislava 96,0 MHz
Bratislava 98,5 MHz
Bratislava 107,0 MHz
Stará Turá 96,3 MHz D. EXPRES. k.s.
Žilina 88,2MHz Michael Schwarz
Námestovo 88,2MHz
Michalovce 96,9 MHz Nepridelená
Žarnovica 99,6 MHz Nepridelená

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu