V roku 2014 VŠVU oslavuje svoje 65.výročie založenia školy. Pri tejto príležitosti pripravili výstavu Prvých desať rokov, ktorá mapuje život jej aktérov na pôde VŠVU. Škola bola založená na prahu „stalinskej éry“ a preto neraz čelila  politickým a ideologickým tlakom, čo malo samozrejme dopad  na charakter umeleckých výkonov  študentov i pedagógov školy.

V súčasnosti sme svedkami historického i umeleckého prehodnocovania 50.rokov 20.storočia (Prerušená pieseň (SNG), Zaujatí krásou (SNG)). Preto i táto výstava má za úlohu pomenovať  širšie spoločensko-politické záujmy a ich dopad na hodnoty a výsledky  umeleckého  vzdelávania na VŠVU.

Výstava má interdisciplinárny charakter. Pozostáva z fotografických a filmových reportáží realizovaných v tej dobe na pôde školy, ďalej z  dobovej dokumentácie – prevažne písomnej formy – zápisnice, doklady politického vplyvu na škole, ale aj  študijných programov, tém a úloh, ktoré sa v jednotlivých ateliéroch riešili.

VŠVU v rokoch 1949-1959 vo svetle umenia - 2
Ladislav Roller: Z prác na výzdobe Bratislavy k IX. zjazdu Komunistickej strany Slovenska. Študent VŠVU maľuje portrét Viliama Širokého. 15.5.1950, ©TASR

 

Konkrétne diela študentov sú nám známe len fragmentárne, preto väčšina diel je na výstave prezentovaná prostredníctvom fotografických reprodukcií.

Z originálnych realizácií výstava predstavuje dva albumy grafických listov pripravených študentmi pod vedením pedagógov k 10.výročiu SNP a 30.výročiu VOSR.  Istým pohľadom späť je i projekcia rozhovoru akademického sochára Jozefa Jankoviča spomínajúceho na dobu 50.rokov.

Hoci ide o výstavu školy, ktorou sa pripomína jej výročie založenia, vonkoncom nenesie patetický, či heroický apel smerujúci ku koreňom školy a „otcom“ zakladateľom. Zmyslom výstavy je  aj kritická reflexia toho ako sa umenie dostávalo do služieb propagandy, ako nie všetci dokázali vzdorovať týmto tlakom, alebo naopak ako fungoval dvojitý život na škole – ten oficiálny i ten opačný.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je najstaršou vzdelávacou inštitúciou umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku.

Prístupy a metódy vzdelávania na tejto škole prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach jej existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu  študentov, pedagógov, ale aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy.

Popri existencii ďalších umeleckých vysokých škôl, ktoré na Slovensku vznikli, VŠVU je kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá formuje povahu domácej umeleckej scény a „vysokej“ vizuálnej a materiálnej kultúry, no rovnako prostredníctvom svojich absolventov určuje aj charakter populárnej kultúry určenej pre široké publikum.

Na výstavu o nej vás preto čo najsrdečnejšie pozývame!

[message_box title=“Vizitka výstavy – Prvých desať rokov“ color=“red“]
KEDY?: do 31.augusta 2014
KDE? Galéria Medium VŠVU Bratislava
Kurátori: Bohunka Koklesová, Iva Paštrnáková, Silvia L. Čúzyová, Noro Lacko[/message_box]

Zdroj: VŠVU

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu