foto: pixabay.com

„Slovensko dôsledkom pandémie koronavírusu prechádza veľmi náročným obdobím. Okrem zdravotných a spoločenských, má táto situácia aj stále silnejúce negatívne ekonomické dopady, ktoré sa nevyhýbajú ani médiám.

Médiá v súčasnej situácii plnia nenahraditeľnú úlohu poskytovaním dôležitých informácií o vývoji krízy samotnej a o tom, ako sa pred vírusom čo najlepšie chrániť.

Reklamný trh však klesá, a keďže prevažná väčšina médií je od neho priamo ekonomicky závislá, táto situácia má pre ne často krát až likvidačné dôsledky.

Rada pre vysielanie a retransmisiu si túto situáciu uvedomuje a v rámci svojich zákonných možností je pripravená flexibilne reagovať na potreby subjektov spadajúcich pod jej právomoc.

Predbežne pristupuje k nasledovným opatreniam:

  • V administratívnej oblasti bude Rada vymáhať len nevyhnutné povinnosti súvisiace s majetkovými prevodmi a tým, aby neboli vysielacie frekvencie využívané nezákonným spôsobom
  • Všetky dočasné zmeny vo vysielaní, vynútené súčasnou situáciou, je možné jednoducho nahlásiť e-mailom a nie je kvôli nim potrebné meniť licenčné podmienky
  • Pokiaľ sú vysielatelia nútení prestať dočasne vysielať, stačí túto skutočnosť nahlásiť aj s jej časovým ohraničením, a táto sa bude považovať za objektívnu prekážku nemajúcu vplyv na využívanie licencie v budúcnosti
  • V obsahovej oblasti sa Rada obmedzí na sledovanie najzásadnejších pravidiel so špeciálnym dôrazom na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu
  • Súčasná situácia si síce vyžiadala zmeny v organizácii činnosti Rady, naši zamestnanci sú však pripravení promptne a flexibilne reagovať na potreby subjektov regulácie a odpovedať na ich otázky

Rada je zároveň pripravená spolupracovať so všetkými orgánmi a ostatnými relevantnými subjektmi na tom, aby mohol mediálny trh fungovať a najmä plniť svoju kľúčovú informačnú funkciu aj v súčasnej náročnej situácii“.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu