Slovenské múzeum dizajnu SCD otvorilo vo výstavnom a informačnom bode Satelit výstavu zo zbierok múzea pod názvom „Škola základ života?“.

Slovenské múzeum dizajnu sa špecializuje na rôzne formy dizajnu – grafický dizajn – typografia a tvorba písma, informačný a propagačný dizajn, obalový dizajn, priemyselný dizajn – dizajn nábytku a interiérových doplnkov, prístrojov, strojov, dopravných prostriedkov, odevný a textilný dizajn, multimediálny dizajn, úžitkové umenie, architektúru a súvisiace disciplíny vrátane prienikov s voľnou výtvarnou tvorbou, architektonický dizajn, fotografiu, voľné umenie a nové médiá súvisiace s hlavnými fondmi múzea.

Výstava Škola základ života? je kurátorskou sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu venovanou osobnostiam – tvorcom dizajnu, ktorí sú v nich zastúpení. Prezentácia sedemnástich autorov dokumentuje široký význam pojmu dizajn, ktorý má presahy do úžitkového umenia, architektúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov.

Názov výstavy naznačuje, že kurátori sa zaoberajú obdobím, ktoré predchádza profesionálnej kariére predstavených osobností. Každý z autorov má za sebou výtvarnú školu, v ktorej sa väčšinou formovali zárodky ich budúcej profesie, no otáznik v názve svedčí aj o kritických postojoch k akademickému vzdelávaniu výtvarníkov a osobitých osudoch niektorých autorov a ich prípravy na profesionálnu tvorbu.

Výstava však nie je „prieskumom“ školskej tvorby, či oslavou pedagogických osobností. Kurátori si radšej zvolili prístup porovnania, prezentácie paralel prvých prác daného autora zo školy, či jeho domácich, mimoškolských diel s vybranými dielami z jeho profesionálnej tvorby (finálnymi produktmi, či prototypmi, štúdiami a pod.).

Zistíte, že voľné umelecké kreácie zo školských ateliérov alebo voľnočasových aktivít niekedy predznamenávajú budúce smerovanie autora, inokedy naopak kontrastujú s profesionálnou dráhou dizajnéra. Výstava tak dáva odpoveď na otázku o škole ako základe (profesionálneho) života, zároveň poskytuje hlbší pohľad do tvorby autora a odhaľuje prvé náznaky jeho výtvarného smerovania.

Príbehy jednotlivých osobností a symbolický súboj ich raných a zrelých diel môžu byť inšpiráciou pre študentov odborov súvisiacich s dizajnom, no i pre talentovaných tvorivých ľudí, ktorí svoju cestu k dizajnu ešte len hľadajú.

Výstava je prvou časťou výstavného cyklu, ktorá prezentuje autorov staršej generácie, pokračovanie uvedú na jar roku 2015. Diela na výstave pochádzajú nielen zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, ale aj archívov zúčastnených autorov, iných súkromných zbierok a zbierok inštitúcií – Považská galéria v Žiline, Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru a iné.

[message_box title=“Vizitka výstavy Výstava „Škola základ života?““ color=“red“]
KEDY?: do 9. novembra 2014
KDE?: Výstavný a informačný bod Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Vystavení autori:
Tibor Honty (1907 – 1968), Martin Brezina  (1909 – 1997), Vojtech Vilhan (1926 – 1988), Bohumír Prihel (1926 – 1990), Igor Didov (1931 – 2002), Miroslav Cipár (1935), Karol Rosmány (1937), Jan Meisner (1939), Jozef Pokorný (1941), Pavel Blažo (1943), Peter Lehocký (1944), Ľubomír Longauer (1948), Svetozár Mydlo (1948), Vladislav Rostoka (1948), Jozef Dóka ml. (1948 – 2011), František Burian (1948), Palo Choma (1950)

Kurátori výstavy: Mária Rišková a Maroš Schmidt
Spolupracujúci kurátori: Ľubomír Longauer a Lívia Pemčáková
Grafický dizajn: Robert Paršo, MultiTalent
Priestorové riešenie a realizácia výstavy: Matúš Lelovský a Peter Liška
Spolupráca: tím pracovníkov Slovenského centra dizajnu
Podpora: združenie 84 (Priatelia múzea dizajnu), PrintLINE

[/message_box]

Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-01_Honty_Tibor
Tibor Honty: Prepelice Júlie Kováčikovej-Horovej, čiernobiela fotografia, 60. roky 20. storočia, 404 x 300 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-02_Brezina_Martin
Martin Brezina: Obývacia izba s červenou pohovkou, návrh interiéru, Škola umeleckých remesiel v Bratislave, 1930, akvarel, 427 x 315 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-03_Prihel_Bohumir_Akt
Bohumír Prihel: Akt, kresba, školská práca, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, 1952, hrudka, tuš na papieri, 210 x 297 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-04_Prihel_Bohumir_Telefon - titulka
Bohumír Prihel: Telefón, kolorovaný odliaty sadrový model, Tesla, n. p., Liptovský Hrádok, závod Stropkov, 1985, sadra, plexisklo, kov, 275 x 150 x 220 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-10_Pokorny_Jozef_Ventilator
Jozef Pokorný: Stolný ventilátor typ ST 8, Strojsmalt, n. p., Pohorelá, 1975, kov, plast, 170 x 230 x 135 mm
-Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-05_Didov_Igor_Talisman skola
Igor Didov: Rádio Talisman 308 U, Tesla Bratislava, n. p., Tesla Praha – Hloubětín, n. p., Tesla Orava, n. p., 1956, kombinovaný materiál, sklo, bakelit, 317 x 185 x 151 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-06_Didov_Igor_Teplomer
Igor Didov: Vaňový teplomer, 1959, plast, 43 x 147 x 30 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-07_Cipar_Miroslav
Miroslav Cipár: E. Gašparová – Ceruzky a góly, kniha, 1960, Mladé letá, Vytlačili Tlačiarne SNP, ofset, 170 x 240 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-08_Meisner_Jan
Jan Meisner: “Jazz” Kalendár, školská práca, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe, plastová fólia a mastná krieda, 233 x 164 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-09_Pokorny_Jozef_Model
Jozef Pokorný: Detail modelu stanovišťa vodiča diesel elektrickej trakčnej lokomotívy, diplomová práca, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe – Katedra tvarování strojů a nástrojů Gottwaldov (Zlín), 1966, čiernobiela fotografia, 495 x 396 mm
Výstava Škola základ života v Slovenskom múzeu dizajnu SCD-11_Longauer_Lubomir
Ľubomír Longauer: Staviteľ Solness (Henrik Ibsen), 1973, návrh divadelného plagátu, Vysoká škola
REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu