Písmo je jedným zo základných nástrojov ľudskej komunikácie a výstava Typoplagát je prezentáciou plagátov, na ktorých hrá písmo hlavnú rolu.

Na výstave sa prezentujú oslovení dizajnéri zo Slovenska, Čiech a Poľska. V kolekcii prác prevažuje spojenie autorov – či už ako absolventov alebo ako pedagógov – s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, Vysokou školou umeleckopriemyselnou v Prahe
a Akadémiou umení v Lodži.

Výstava Typoplagát v Satelite SCD  - Slawomir Iwanski PL
autor: Slawomir Iwanski PL

 

Sú to všetko školy s bohatou typografickou tradíciou. Akadémia umení v Lodži navyše zaujíma v rámci tzv. Poľskej plagátovej školy mimoriadne postavenie. Kým tvorcovia z iných miest Poľska po II. svetovej vojne získali vo svete uznanie svojimi umelecky uvoľnenými a maliarsky budovanými plagátmi, na ktorých mnohokrát hrá písmo menej dôležitú úlohu, v Lodži si naproti tomu dokázali udržať osobitosť modernistického odkazu zakladateľa tamojšej akadémie Władysława Strzemińského, a na písme postavili svoj umelecký výraz.

Na výstave sú zastúpení dizajnéri tiež z iných miest a škôl, napr. z Brna, Katovíc, Košíc a Krakova. Pre niektorých dizajnérov je čisto typografická forma v ich tvorbe dominantná, takže sa často prezentujú už realizovaným projektom, iní zase naopak priamo pre túto príležitosť vytvorili nový plagát.

Výstava Typoplagát v Satelite SCD -Piotr Kunce PL
autor: Piotr Kunce PL

 

Výber prezentujúcich dizajnérov je koncipovaný naprieč viacerými generáciami, vďaka čomu sa môžu návštevníci oboznámiť s rôznymi výtvarnými prístupmi ovplyvnenými dobou vzniku alebo technikou realizácie.

Na výstave sú zastúpené typoplagáty s kultúrnou, spoločenskou i politickou tematikou. Osobitnú kategóriu tvoria plagáty od tvorcov písma, ktorí ich využívajú na prezentáciu svojich nových produktov.

Plagát po dlhé roky patril k najrozšírenejším informačným médiám. A aj keď v poslednej dobe jeho miesto čoraz častejšie zaujímajú citylighty, digitálne tabule, či webové bannery, bratislavská výstava ukazuje, že i tak pomerne vyhranená forma akou je typoplagát, má naďalej v dizajnérskej tvorbe svoje miesto.

Výstava v bratislavskej galérii Slovenského centra dizajnu nadväzuje na podobné, aj keď rozsahom oveľa skromnejšie výstavy Typoplagát-u, ktoré prebehli v Múzeu tlači v Poľskom Tešíne (2012) a na Univerzite T. Baťu v Zlíne (2013).

Tomáš Salamon SK
autor: Tomáš Salamon SK

Výstava Typoplagát v Satelite SCD - plagat

[message_box title=“VÝSTAVA: Typoplagát“ color=“red“]
Miesto: Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka

Trvanie:  4. september – 5. október 2014
Vernisáž:  3. september o 18:00 hod.
Koncepcia: Pavel Noga
Organizátor: Satelit, Slovenské centrum dizajnu[/message_box]

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu