Názov výstavy Úniky a návraty je metaforou dynamiky, ktorá pulzuje v oblasti textilnej tvorby. Výstava predstavuje aktuálne podoby textilnej tvorby v čase, ktorý je charakteristický stieraním hraníc medzi jednotlivými oblasťami moderného umenia. 

Aj pre tvorcov pracujúcich s médiom textilu to znamená uvoľnenie sa z priestoru textilného vlákna a klasických techník v prospech experimentu s materiálmi a technológiami a budovanie inovatívnych konceptov. V prácach dvanástich autorov rôznych generácií poznávame širokú škálu procesov, ktoré využívajú  konceptuálne uvažovanie, dizajnové štruktúry a formy či nové remeselné postupy a technológie bez straty väzby na klasické črty textilného média.

Na výstave sa stretávajú práce výrazných osobností textilného umenia i mladých tvorcov, ktorí však už presvedčili o zmysle svojich umeleckých zámerov. Kontinuitu klasických hodnôt i jej vlastnej tvorby nachádzame v diele Evy Cisárovej-Minárikovej, ktorá novými časťami pokračuje v tvorbe kaligrafických záznamov historickej textilnej pamäte.

Výstava Úniky a návraty v Galérii dizajnu SCD-Zuzana_Hromadova_Labyrint_2014
Zuzana Hromadová, Labyrint, 2014

Mária Hromadová, Júlia Sabová, Mária Fulková – každá v osobitej autorskej výpovedi – sa zaoberajú témou autobiografií, osobných a rodinných intímnych kontextov, čo odkazuje na dôležitosť dôverného vzťahu človeka s textilným materiálom, ktorý je jeho svedkom po celý život.

Výstava Úniky a návraty v Galérii dizajnu SCD-Jozef_Bajus_Rub co je lice #1, 2013, textilne latky, strojove sitie 65x30cm
Jozef Bajus, Rub co je lice #1, 2013, textilné látky, strojové šitie, 65x30cm

Podobne aj práce Jozefa Bajusa z papiera a textilu sú vyznaním osobného vzťahu k najbližším ľuďom.

 

 

Materiálovým experimentom je práca Zuzany Hromadovej v kategórii nástennej tapisérie zo silikónového vlákna s témou životnej cesty človeka.

Výstava Úniky a návraty v Galérii dizajnu SCD-Daniel_Szalai_Vlna_134x180x30cm, celuloid, 2010
Daniel Szalai, Vlna, 134x180x30cm, celuloid, 2010

Práce Daniela Szalaia sú pozoruhodné rovnako hľadaním identity a zmyslu života, ako aj stvárňovaným materiálom – celuloidovým filmom. Škálu možností spracovania papiera a inšpiráciu exotickou kultúrou predstavuje Iveta Miháliková. S papierom ako nosičom správ pracuje dizajnérskymi postupmi Soňa Sadilková.

Výstava Úniky a návraty v Galérii dizajnu SCD-Mira_Podmanicka_byt Brusel,_2012
Mira Podmanická, byt Brusel, 2012

Mira Podmanická narába s motívmi architektúry, priestoru a odevu ako s cestou na skúmanie individuality, totožnosti. Koncept abstrahovania a dematerializácie procesu tkania Mira Brooša sa dostal asi najďalej od fyzickej platformy média textilu, ale jeho inštalácia vychádza z úvah o podstate textilnej tvorby a všeobecne platných obsahoch.

Pozorný divák a čitateľ odkazov nájde na výstave mnoho prepojení medzi umením a dizajnom. Nielen preto, že viacerí z vystavujúcich majú za sebou školenie v dizajne i profesionálnu dizajnérsku prácu, ale najmä preto, že vzájomné ovplyvňovanie sa dizajnu, voľného a úžitkového umenia prináša nové zaujímavé hodnoty, čo je zároveň i odpoveďou na otázku, prečo je výstava textilnej tvorby v galérii dizajnu.

Srdečne vás na výstavu pozývame!

Vystavujúci autori:
Jozef Bajus, Miroslav Brooš, Eva Cisárová-Mináriková, Mária Fulková, Mária Hromadová, Zuzana Hromadová, Iveta Miháliková, Mira Podmanická, Júlia Sabová, Soňa Sadilková, Daniel Szalai, Vlasta Žáková

[message_box title=“Vizitka výstavy: Úniky a návraty“ color=“red“]
Miesto: Satelit, Galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka
Trvanie:  do 14. decembra 2014

Kurátorka výstavy: Adriena Pekárová
Organizátor: Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT
Partner: Slovenské centrum dizajnu
Podpora: Ministerstvo kultúry SR
Grafický dizajn: Róbert Paršo, MultiTalent
Realizácia výstavy: Pavel Choma, Martin Kubina
[/message_box]

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu