Výstava  dizajnér – kritik – editor – komentátor je výstavou organizovanou k 15. výročiu založenia Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa organizátori výstavy rozhodli predstaviť katedru ako kritickú platformu a grafický dizajn a grafického dizajnéra – študenta, pedagóga, či návštevníka výstavy – v úlohe kritika, editora a komentátora. Výstavu si môžete pozrieť až do 25. januára.

Výstava predstavuje katedru ako komunitu grafických dizajnérov, ktorí vnímajú neustále premeny profesie a chcú kriticky reagovať na ňu samu, a aj na aktuálne témy či vlastnú tvorbu. Grafický dizajnér totiž prechádza kritickým prehodnocovaním počas celej svojej tvorby – pri vizualizovaní akejkoľvek informácie, správy či témy.

Uplatňuje kritický prístup v procese tvorby už pri prvom kontakte s klientom, či samotným zadaním. Kriticky pristupuje aj k samotnému obsahu, ktorý má komunikovať – zhodnocuje, či je daný obsah v súlade s jeho vnútorným presvedčením, a hľadá správnu formu jeho vizuálnej prezentácie.

Kritický prístup však môže dizajnér použiť aj ako metódu pri reflektovaní aktuálneho diania v spoločnosti, kedy sa v pozícii občana či aktivistu vizuálne vyjadruje k aktuálnym spoločenským témam ako autor nielen formy, ale aj obsahu.

Prehodnocovanie, reflektovanie, komentovanie či kritické posudzovanie klienta, zadania, vlastnej profesie, spoločenskej role, či osobného presvedčenia dizajnéra, boli kľúčovými východiskami pri koncipovaní výstavy, ktorá kladie dôraz aj na diskusné fórum – pýta sa, pomáha hľadať odpovede a ponúka verejnú konfrontáciu.

Výstava VŠVU dizajnér – kritik – editor – komentátor - plagat

Výstava je aj príležitosťou pripomenúť a uvedomiť si pätnásť rokov spoločnej práce pri budovaní katedry ako výchovno-vzdelávacieho a výskumného pracoviska. Kritická platforma, ktorou sa katedra na výstave prezentuje, môže priniesť vhodný priestor na diskusiu o jej minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Zároveň sa stáva miestom na priebežnú prezentáciu výstupov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne.

Výstava obsahuje tri koncepčné celky, pričom v každom z nich boli participanti výstavy postavení do rolí editorov, kritikov a komentátorov. V prvom celku študenti priamo participovali na výbere a komentovaní konkrétnych projektov bývalých i súčasných pedagógov a študentov katedry.

Študenti projekty analyzovali a kriticky hodnotili v rámci predmetu Kritika – kritická prax v grafickom dizajne pod vedením Kataríny Lukić Balážikovej. Výsledné inštalácie obsahujú samotné reflektované dielo, textovú kritickú reflexiu a vizuálnu kritickú reflexiu viditeľnú v obohatenej realite. Výber projektov študenti konzultovali v tíme pod vedením kurátora výstavy, prihliadalo sa najmä na kritický potenciál projektov a kritický prístup autorov pri ich realizácii.

Druhý celok obsahuje aktuálne študentské projekty s kritickým potenciálom, ktoré boli vytvorené počas výučby na katedre od septembra 2014. Jedným z nich je inštalácia „Konštrukcie“, ktorá je výberom autorských letteringov na heslá súvisiace s aktuálnymi spoločenskými témami, ktoré vznikli na predmete Písmo a typografia, pod vedením Michala Tornyaia.

Druhým vystaveným projektom tohto celku je inštalácia šiestich panelov „Presvedč ma o svojej pravde“ študentov 3. a 4. ročníka, ktoré vznikli v ateliéri Evy Péč Brezinovej a asistenta Juraja Blaška, a ktoré reagujú na problémy súčasného sociálno-politického diania.

Tretím projektom je séria úvah študentov 4. ročníka o Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, ktorá predstavuje texty vytvorené špeciálne na výstavu na predmete Interpretácia v grafickom dizajne, pod vedením Marcela Benčíka.

Posledný celok predstavuje dve inštalácie, ktoré boli vytvorené v spolupráci s MediaLabom na katedre. Prvá s názvom „286 názorov“ predstavuje vizualizáciu odpovedí niekoľkých bývalých a súčasných pedagógov Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU na otázky súvisiace s kritickým prístupom, kritickou praxou v grafickom dizajne, či víziami o smerovaní katedry, a ktoré je možné jednoducho prezerať a porovnávať pomocou technológie Leap Motion.

Druhá inštalácia s názvom „Okomentuj a skritizuj“ bola vytvorená za účelom aktívnej participácie návštevníkov výstavy – pomocou špeciálne zostrojenej klávesnice majú možnosť komentovať výstavu alebo konkrétny vystavený projekt.

Výstava je súčasťou prezentačných podujatí k 65. výročiu vzniku Vysokej školy výtvarných umení
a je usporiadaná k 15. výročiu založenia Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU a prezentácii výsledkov realizácie projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne.

Vystavujúci autori:

Andrej Barčák, Filip Ciho, Andrej Čanecký, Jakub Dušička, Pavel Choma, Šimon Chovan, Ďuro Balogh, Pavol Bálik, Jana Bellanová, Marcel Benčík, Lucia Blanáriková, Juraj Blaško, Pavol Capovčák, Lukáš Čeman,Andrej Dieneš, Pavol Ďurák, Emil Drličiak, Ivan Galdík, Ondrej Gavalda, Barbora Gavláková, Alexander Gutrai, Alžbeta Halušková, Alica Horváthová, Hana Hudáková, Eva Husárová, Lukáš Jakubis, Emília Jesenská, David Kalata, Tomáš Klepoch, Veronika Kořinková, Barbora Krejčová, Kateřina Kubánková, Matúš Lelovský, Ľubomír Longauer, Katarína Lukić Balážiková, Jakub Lysý, Roman Mackovič, Marek Mati, Branislav Matis, Marek Minor, Julo Nagy, Lenka Navrátilová, Ester Nemcová, Peter Nosáľ, Nová trápnosť, Martina Obertová, Ivana Palečková, Robert Paršo, Eva Péč Brezinová, Juraj Pecho, Martin Pyšný, Martina Rozinajová, Gabriel Sebő, Ľubica Segečová, Tamara Shawkatová, Magdaléna Scheryová, Stanislav Stankoci, Lenka Stodůlková, Juraj Sukop, Ján Šicko, Lucia Šimková, Lukáš Škulec, Lucia Šohajdová, Tereza Šufliarska, Katarína Šuhajová, Zuzana Ulahová, Peter Vido, Beáta Zdražilová, Silvia Žoltická

[message_box title=“Vizitka k výstave:“ color=“red“]VÝSTAVA: dizajnér – kritik – editor – komentátor
Výstava k 15. výročiu založenia Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave

Miesto: Satelit, Galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka
Trvanie:  do 25. januára 2015

Kurátor výstavy: Katarína Lukić Balážiková
Organizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenské centrum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Finančná podpora: Ministerstvo kultúry SR, Operačný program VÝSKUM a VÝVOJ, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Mediálni partneri: Designum, kamdomesta.sk, Rádio FM, Designby, bratislavaguide.com, Obchodná ulica
Partneri: Smart Vision, NAY Elektrodom. Software Partner, spol. s.r.o.
Spolupráca: študenti a pedagógovia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, Slovenské centrum dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu
Grafický dizajn: Katarína Lukić Balážiková
Priestorové riešenie: Katarína Lukić Balážiková, Monika Pavlechová
Technická realizácia výstavy: DevKid Studio, Smart Vision, O+M[/message_box]

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu