Vznikla nezávislá Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska

V štruktúre Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc došlo k 1. januáru 2020 k zmene. Komerčné televízne stanice vytvorili samostatnú Asociáciu televíznych vysielateľov Slovenska, ktorej zakladajúcimi členmi sú MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r. o., MAC TV, s. r. o. a C.E.N., s. r. o.

Odchod prevádzkovateľov televízneho vysielania z Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANTRS) sa udial po vzájomnej dohode a porozumení, že mediatypy televízia a rozhlas sa potrebujú sústrediť na vlastný rozvoj a legislatívu.

Nezávislé audiovizuálne médiá ostávajú naďalej v úzkom kontakte a vzájomne sa budú podporovať.

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) sa chce predovšetkým aktívne podieľať na legislatíve televízneho vysielania a autorských práv a na formovaní slovenského televízneho trhu tak, aby boli tieto procesy v súlade s európskou audiovizuálnou legislatívou.

Bude sa zasadzovať za korektné trhové prostredie na Slovensku a voľnú hospodársku súťaž. Jedným z najdôležitejších cieľov asociácie je aj naďalej ochrana slobody prejavu a slobodného šírenia informácií prostredníctvom televízneho vysielania.

Asociácia plánuje takisto koordináciu aj s domácimi a zahraničnými partnermi pôsobiacimi na mediálnom trhu.

„Asociácia televíznych vysielateľov má pred sebou veľa úloh, ale aj vízií, ktoré nás povedú k budúcemu zmysluplnému rozvoju televízneho vysielania. Dnes už nikto nepochybuje, že televízia ako médium sa mení a má mnoho možností na výber. K tomu potrebuje nielen energiu a investície, ale predovšetkým dobrú legislatívu a transparentný priestor, v ktorom bude môcť svoje plány uskutočňovať,“ povedal Marcel Grega, predseda predstavenstva ATVS.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu