V mesiaci november bol projekt Target automatizovaný a falošné profily na Facebooku už hľadá a vyhodnocuje sám.

Program Target bol v ponuke „Európskeho rozhledu“ spustený ešte na začiatku mesiaca september. Cieľom projektu je identifikovať falošné účty na sociálnych sieťach prostredníctvom ktorých je medzi verejnosť šírený obsah s cieľom rozvrátiť verejné názory.

„Zmyslom projektu je predložiť zoznam účtov, ktoré následne záujemcovia z radov verejnosti budú môcť na sociálnej sieti nahlásiť ako falošný. S najvyššou prioritou budú označované také účty, ktoré šíria platenú reklamu alebo veľmi intenzívne pridávajú príspevky do rôznych skupín,” uvádza sa na stránke Targetu.

Na stránke je zverejnených niekoľko desiatok falošných profilov. Niektoré z nich už boli premenované.

Ako informuje na stránke evropsky-rozhled.eu Ingrid Romancová, prioritným cieľom projektu nie je žiadať o zrušenie falošných účtov, ale vyzvať vlastníkov týchto účtov, aby správcom siete preukázali svoju totožnosť. Správcom siete je myslený Facebook.

Začiatkom mesiaca november sa projekt Target posunul na ďalšiu úroveň. Ingrid Romancová informuje, že 17. novembra bola do ostrej prevádzky spustená prvá automatizovaná verzia projektu Target.

„Aplikácia, ktorá zatiaľ funguje v príkazovom riadku na mojom lokálnom stroji, sa dokáže pripojiť na sociálnu sieť Facebook, zozbierať ID čísla profilov, ktoré sú v spojení s nejakým iným profilom, stránkou či skupinou, previesť tieto ID čísla na mená a porovnať ich so zoznamom mien a priezvisk občanov Českej republiky, ktoré sú každý rok zverejňované na stránkach Ministerstva vnútra. Pokiaľ takéto meno nie je nájdené, profil je vyhodnotený ako falošný a následne je umiestnený na zoznam zverejnený na stránkach projektu Target, kde ho záujemcovia z radov verejnosti môžu, ale nemusia nahlásiť ako falošný,” uviedla Ingrid Romancová.

Aplikácia okrem vyššie uvedeného dokáže, napríklad aj zistiť či v už zachytených profiloch prebehli nejaké zmeny, ako napríklad či došlo k jeho premenovaniu, alebo nahláseniu o zrušenie. Tieto profily následne zo zoznamu vyškrtne.

Súčasná podoba aplikácie je prvou verziou, ktorá sa bude postupne vylepšovať. V budúcnosti by mal byť projekt dostupný aj ako aplikácia, ktorú bude možné nainštalovať do telefónu.

Týmto spôsobom bude nahlasovanie falošných profilov či sporného obsahu jednoduchšie, pretože aplikácia to bude robiť automaticky, podľa toho aké nastavenia si používateľ zvolí. Okrem toho si používatelia budú môcť vytvoriť aj vlastné zoznamy.

V ďalšej verzii by mala mať služba Target zlepšenú prioritizáciu falošných profilov. Pretože ako uviedla Ingrid Romancová, existujú profily, ktoré nikomu nijako neškodia a naopak profily, ktoré prostredníctvom obsahu, ktorý šíria burcujú a rozdeľujú spoločnosť.

Úspešnosť projektu Target potvrdzuje napríklad aj to, že v mesiaci september bolo manuálne vyhľadaných 136 falošných profilov, z toho 10 profilov sociálna sieť Facebook po nahlásení zablokovala.

Ďalšie profily boli sociálnou sieťou vyzvané o predloženie identifikačných dokladov, 22 profilov sa následne na sieti premenovalo. Pri ostatných účtoch sa stále čaká na overenie a majiteľom je zakázaný prístup na tieto účty.

„Ďakujem, že venujete čas nahlasovaniu každého falošného profilu a pomáhate mi v boji proti online nenávisti, ktorá v slušnej spoločnosti nemá miesto ani na internete,” uviedla Ingrid Romancová.

A presne tento prípad je jasným príkladom toho, že v boji s falošným obsahom, falošnými účtami a celkovo sporným obsahom na internete si technologické giganty nedokážu poradiť samé.

Hoci sú veľké silné a majú v podstate neobmedzené finančné prostriedky, bez šikovnosti ľudí, ktorí sa zaujímajú o problémy a hľadajú na ne aj vlastné riešenia, si neporadia.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu